675 0

НСИ: Българинът пътува повече

По-често се посещават Австрия, Германия, Румъния. Намаляват пътуванията към Руската федерация, Турция и Франция

Калина Петрова

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2016 г. са 565.2 хил., или с 20.7% над регистрираните през юни 2015 година. Това сочи статистиката на НСИ за пътуванията на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през юни 2016 г.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Австрия - с 99.2%, Германия - с 50.8%, Румъния - с 23.3%, Гърция - с 22.0%, Сърбия - със 17.6%, Испания - с 13.2%, Италия - с 3.6%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Руската федерация - с 6.3%, Турция - с 2.0%, Франция - с 1.6%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юни 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 41.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 32.6%, и пътуванията със служебна цел - 25.6%. В сравнение с юни 2015 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 36.9%, с цел почивка и екскурзия - с 18.0%, и с други цели - с 14.4%.

През юни 2016 г. с други цели са били 71.9% от пътуванията към Сърбия и 62.3% - към Турция. Пътуванията със служебна цел към Чешката република са 70.6%, а тези към Испания и Италия с цел почивка и екскурзия са съответно 54.8 и 54.4% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.

През юни 2016 г. посещенията на чужденци в България са 1 355.0 хил., или с 19.5% над нивото от юни 2015 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията със служебна цел - с 61.4%, и с цел почивка и екскурзия - с 24.6%, докато пътуванията с други цели запазват нивото си от предходната година.

От общия брой чужденци, посетили България през юни 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 61.4%, или с 27.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Полша - със 140.7%, Чешката република - със 70.2%, Италия - с 36.2%, Германия - с 33.4%, Румъния - с 30.5%, Обединеното кралство - с 21.8%, Франция - с 21.0%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Унгария - с 1.6%, Хърватия - с 0.4%, Гърция - с 0.3%, и други.

Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни - с 11.5%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна - с 21.9%.

През юни 2016 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 52.1%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - 32.1%, и със служебна цел - 15.8%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 98.4% от всички посещения на граждани от Израел и 93.5% - от Руската федерация. Служебните пътувания са 54.5% от всички посещения на граждани от Испания и 45.0% - от Швеция, а с други цели са 59.4% от посещенията на граждани от Гърция и 58.2% - от Турция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София / България


Напиши коментар:


Публикувай