780 3

Банките у нас отчитат увеличаване на печалбата

Банките у нас отчитат увеличаване на печалбата
Венцислав Михайлов

Печалбата в българската банкова система е 773 млн. лева към края на юни, сочат данните на БНБ. В сравнение с първото полугодие на миналата година печалбата се увеличава с 230 млн. лева.

Подобреният финансов резултат се дължи главно на повишените печалби от финансови активи на разположение за продажба, на по - ниската обезценка и на намалените разходи за лихви. Към 30 юни 2016 г. натрупаната обезценка по кредити и вземания в банковата система възлиза на 326 млн. лв. (при 416 млн. лв. година по-рано).

Ликвидността в банковата система продължава да се увеличава и към края на юни ликвидните активи са с коефициент 36.64 %, което е доста над задължителното ниво. Депозитите на домакинствата и предприятията продължават да растат, въпреки че доходността продължава да спада.

Общата сума на активите през второто тримесечие нараства с 1,5 млрд. лева или 1,7 на сто и в края на юни достига до 88,7 млрд. лева.

Най-съществен е растежът при кредитите и авансите, следван от ценните книжа. Дълговите и капиталовите инструменти запазват нивата си от предходното тримесечие.

През второто тримесечие на 2016 г. основните финансови показатели на банковата система се

запазват на нива, осигуряващи стабилност и растеж на банковата дейност. През периода април – юни са увеличени депозитите, кредитите и балансовият капитал, като същевременно е отчетен растеж на ликвидните активи. Към 30 юни ликвидните активи достигат 27.8 млрд. лв., а коефициентът, изчисляван по Наредба № 11 на БНБ, е 36.64%. В структурата на ликвидните активи най-голям остава делът на паричните средства и парични салда при БНБ (48.0%).

Общата сума на активите през второто тримесечие нараства с 1.5 млрд. лв. (1.7%) и в края на юни е 88.7 млрд. лв. Най-съществен е растежът на кредитите и авансите – 974 млн. лв. (1.8%), които заемат 62.2% в общата сума на активите на банковия сектор. Ценните книжа се увеличават с 208 млн. лв. (1.7%), основно в портфейлите на разположение за продажба и държани до падеж.

Спрямо края на март делът на дълговите и на капиталовите инструменти в общата сума на активите на банковата система се запазва – 14.3%. Позицията пари и парични салда в централни банки и други депозити на виждане намалява с 39 млн. лв. (0.2%), но в края на периода делът ѝ остава висок – 18.5% от активите на банковия сектор.

Тримесечният прираст на брутния кредитен портфейл на банковия сектор (без кредитите и

авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни институции“) възлиза на 588 млн. лв. (1.1%).

Кредитите за нефинансови предприятия се увеличават с 254 млн. лв., а тези за други финансови предприятия – със 130 млн. лв. Кредитирането на домакинства също отчита увеличение, формирано от растежа и при двата сегмента – жилищните ипотечни кредити (с 58 млн. лв.) и потребителските заеми (със 103 млн. лв.). В края на тримесечието брутният размер на необслужваните кредити и аванси в банковата система е 10 592 млн. лв. (при 10 735 млн. лв. към 31 март 2016 г.).

Общият размер на депозитите в банковата система в края на юни е 75.2 млрд. лв., или с

1.5 млрд. лв. (2.0%) повече спрямо края на първото тримесечие на годината. Ресурсът от други финансови предприятия е увеличен с 627 млн. лв. (17.9%), а този от нефинансови предприятия – с 590 млн. лв. (3.1%). Депозитите от домакинства нарастват с 547 млн. лв. (1.2%). През периода намаляват привлечените средства от сектор „държавно управление“ и от кредитни институции (общо с 253 млн. лв.). В структурата на общите депозити определяща роля имат средствата от местни източници (резиденти) – 90.5%, като основният дял е формиран от привлечения ресурс от домакинства.
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на полугодието е 11.8 млрд. лв.

През периода април – юни той е повишен със 162 млн. лв. (1.4%). Положителен принос за прираста има увеличението на печалбата, на другите резерви и на внесения капитал.

България

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • Читател
  Отговор
  1 12:22  01.08.16
  Разбира се, че банките ще увеличават печалбата си. Таксите растат като гъби след дъжд. Здраво доене на клиентите! Процентите на депозитите се сринаха, а тези на кредитите - незначително поевтиняване. И като всичко в Бг - банките правят каквото си поискат, никой нищо не може да им каже. Само г-н Хампи...цумян обяснява, както банковия грабеж е на "пазарен" принцип.
 • Бай хой
  Отговор
  2 12:42  01.08.16
  С ЕДНА ДУМА ЧУЖДИТЕ БАНКИ УВЕЛИЧАВАТ МЛЕКОНАДОЯ ВЪПРЕКИ НАМАЛЕНИТЕ ДАЖБИ НА БОЖИТЕ КРАВИЧКИ. И се намират такива същества които се радват че чужди окупатори се отнасят като с роби с Българите.
 • барбалан
  Отговор
  3 15:45  01.08.16
  Яка стрижба и ударен млеконадой с прекрасен рандеман... Колкото по-добре са банките, сиреч колкото повече печелят, толкова, че и повече, и още по-зле ще е за Българите и бизнеса... Срещу лист хартия и лихва по депозит 0.01% годишно и с гаранция от държавата (?!) им даваш парите си, след което ти обясняват как взимане на кредити с около 10% лихва било супер изгодно и че трябва да си едва ли не будала за да не се възползваш... Че тя Държавата се финансира от същите тези банки на нива от около 4-5%... и после слабоумни типове ни обясняват, как видите ли трябва да сме супер доволни от постигнатите нива... Щото всички ние накрая плащаме......

Напиши коментар:


Публикувай