819 0

Публикуват резултатите от стрес - тестовете за банките

Публикуват резултатите от стрес - тестовете за банките

Резултатите от стрес-тестовете за всяка банка ще бъдат публикувани от БНБ. Още в четвъртък гуверньорът на Централната банка обяви, че системата е стабилна и устойчива на последващи шокове.

БНБ ще публикува доклада на международната консултантска компания "Делойт". В него ще се съдържат подробности за резултатите на всяка банка. Вече е известно, че банковата система има показатели, които са много по-добри от тези при европейските банки и са много над минималните регулаторни изисквания. Това ще остане така, дори и да се случи утежненият сценарий, при който бе тествана здравината на системата, макар и той да е изключително малко вероятен. 
Гуверньорът Димитър Радев заяви, че има банки, на които ще им се наложи да увеличат капиталовите си буфери и да намалят рисковите експозиции. 

Изключително важно е, че няма да се наложи парична намеса на държавата. Въпреки че имаше заделен буфер в бюджета, той няма да бъде необходим за това перо. Финансовият министър Владислав Горанов обяви, че ще използва парите за плащане на дълг. 


Напиши коментар:


Публикувай