1 166 0

Зелена светлина за втория блок в АЕЦ Куданкулам

Зелена светлина за втория блок в АЕЦ Куданкулам
Стефанаки Йоанис

Индийският ядрен регулатор (AERB) даде разрешение за увеличаване на мощността на реактора на Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“. По този начин Индийската корпорация по ядрена енергия (NPCIL) получи разрешение за енергийното стартиране на Втори енергоблок на централата, който се изгражда от руската държавна корпорация „Росатом“.

„Вчера през нощта започна операцията по въвеждане на реакторната установка на Втори енергоблок на минимално контролируемо ниво на мощност с последващо натоварване на реактора до 30% от номиналната неутронна мощност“. Това заяви Андрей Лебедев, вицепрезидент по проектите в Южна Азия на Групата компании ASE. С решението си надзорният орган счита, че енергоблокът може да се експлоатира безопасно. „Планираният от поръчителя срок за включване на Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“ в националната енергийна мрежа е 27-28 август 2016 г.“, добави Лебедев.

На 10 юли 2016 г. Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“, който се изгражда в Индия при техническото съдействието на групата компании ASE, част от „Росатом“, бе изведен на минимална контролируемо ниво на мощност. Началото на физическото стартиране на енергоблока бе на 11 май 2016 г., когато след провеждане на всички подготвителни дейности в реактора бе поставена първата топлоотделяща сборка. Впоследствие в реактора бяха заредени общо 163 топлоотделящи сборки. Всички дейности се изпълняваха съвместно между руските и индийските партньори в строго съответствие с графика и спазването на нормите за безопасност. Разрешението за зареждането бе получено от AЕRB след подробно разглеждане на всички подготвени преди това отчети за безопасност.

На 19 май 2016 г. зареждането на свежо ядрено гориво в реактора на Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам“ бе успешно завършено. Дейностите са изпълнени изцяло в автоматичен режим за интервал не по-малко от 7 денонощия, като графикът бе изпреварен с 4 денонощия. След това контролът по зареждане на горивото бе извършен от инспекторите на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ). След пълното зареждане на реактора бяха осъществени дейностите и по неговото уплътняване.

На 28.06.2016 г. бе получено разрешение за излизане на минимална контролируема мощност (МКУ) от индийския регулатор AERB и на 10.07.2016 г. реакторната установка бе изведена на МКУ. На 18.07.2016 г. успешно и в съответствие със сроковете на Програмата за въвеждане на енергоблока в експлоатация завърши етапът на физическите проби на малки нива на мощност.

В основата на изграждането на АЕЦ „Куданкулам“ лежи проект на АО „Атоменергопроект“ с енергоблокове ВВЕР-1000, който напълно съответства на изискванията на съвременните нормативно-технически документи на Русия, на МААЕ и е сертифициран в съответствие с изискванията на европейските експлоатиращи организации (EUR).

АЕЦ „Куданкулам“ се изгражда в щата Тамил Наду в Индия в рамките на руско-индийско споразумение от 20 ноември 1988 г. и допълнение от 21 юни 1998 г. генералният изпълнител, в частта на работно проектирани, доставка на оборудване и техническо съдействие, е АО „Атомстройекспорт“. Генерален проектант е АО „Атоменергопроект“. Клиент е Индийската корпорация по ядрена енергия.

Индия


Напиши коментар:


Публикувай