1 077 0

Нов български директор в ЕИБ

Нов български директор в ЕИБ

Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова е определена за директор за България в Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Промяната се налага поради настъпили персонални промени в Министерството на финансите – преди тях тази длъжност се заемаше от вече бившия заместник-министър Карина Караиванова.

България е акционер в ЕИБ от 1 януари 2007 г., в съответствие с подписания договор за присъединяване към Европейския съюз и чл. 266 от Договора за създаване на Европейската общност. Съгласно Устава на ЕИБ, Съветът на директорите се състои от 29 директори и 18 алтернативни директори. Директорите се назначават от Съвета на гуверньорите на ЕИБ по предложение на държавите-членки с мандат от 5 години.

 

България

Напиши коментар:


Публикувай