1 184 0

Синдикати и работодатели на нож за МОД

КНСБ не приема позицията на работодателите за МОД

Калина Петрова

На 02.09.2016г., в централата на КНСБ се проведе пресконференция, по повод  отказа и съпротивата на четири национално представителните работодателски организации - БСК, БТПП, КРИБ и АИКБ, да се преговаря по  Минималните осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии за 2017 г.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров представи конкретни данни и анализи, които доказват, че минималния осигурителен доход не само не затруднява работодателите и бизнеса, а тъкмо обратното – създава предпоставки социалните партньори да управляват важни процеси и да водят битка срещу нелоялната конкуренция и уронването на социалните политики на държавата. Бе припомнено, че резултатите от предходните преговори по тази тема са повече от удовлетворителни – 48 икономически дейности, като в 17 от тях минималните осигурителни доходи са договорени и като начални заплати за заетите на длъжности  в съответните категории персонал.  Наред с това Пламен  Димитров сподели: „Все повече хора се осигуряват все по-близко до реалните заплати. Това води до увеличение на приходите на данъци и осигурителните вноски. Този процес надявам се, че никой няма да го оспори, защото фактите са категорични. За нас ефективността и ползата на договарянето на МОД е безспорна.“

Пред медиите бяха представени и конкретни предложения от синдикалните структури на КНСБ за постигнати договорености и текущи процеси на съгласуване на вижданията за  нарастването на минималния осигурителен доход по отделните икономически дейности и групите персонал. Има, разбира се, различни предложения, но те отразяват достигнатите съотношения на минимумите и средните осигурителни доходи, както и състоянието на възнагражденията на отделните категории персонал. Бяха представени предложения  в диапазона средно от 5 до 20 на сто за различните икономически дейности – транспорт, здравеопазване, хранително-вкусова промишленост, химия, горско стопанство, дървообработваща промишленост и др., като за някои категории са обосновани и по-ниски такива.  Според писмото на министър Русинова  периодът на договарянето е продължен до 16.09.2016 г., но както показва практиката от предходни години, споразумения могат да се подписват и до края на месеца.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай