810 0

Пирински: ЕК да се заеме с минималния доход в ЕС

Венцислав Михайлов

Европейската комисия показва липса на реални действия за създаването на разумен и надежден механизъм за определяне на минималния доход в ЕС.

Това заяви в изказването си в пленарна зала на Европейския парламент вродепутатът социалист Георги Пирински. Той подчерта, че от 2008 г. насам броят на хората, живеещи в бедност и социално изключване в Европа е нараснал с 4,8 милиона, което налага спешни и решителни промени на изпълняваните политики.

Георги Пирински посочи, че за съжаление специфичните препоръки към държавите членки продължават да са доминирани от политиката на бюджетни ограничения. Същевременно в България повече от 40% от населението е в риск от бедност и социално изключване, поради което е проява на лицемерие Еврокомисията просто да препоръчва промени в съществуващите схеми за минимален доход, осигуряващи гарантиран минимален доход в размер на 35 евро на месец и диференциран такъв от едва 60 евро.

Евродепутатът социалист настоя, че е крайно време Еврокомисията да не дава само препоръки, а да приеме и обща дефиниция за минималния доход, като поне равен на прага за изпадане в риск от бедност и социално изключване, който представлява 60% от средния изравнен разполагаем доход на национално равнище.

Изказването на Пирински беше в рамките на дебата по поставените от Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент въпроси относно схемите за минимален доход в Европейския съюз.

Франция


Напиши коментар:


Публикувай