758 1

22% от българите под прага на бедността през 2015 г.

Венцислав Михайлов

22% от българите са били под прага на бедността през 2015 г. За миналата година тя е била 325,83 лв. средно месечно на човек от домакинство. При този размер под линията са били 1 585 800 души или 22%.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 0,6 на сто, а относителният дял на бедното население нараства с 0,2 процентни пункта, съобщиха от Националния статистически институт.

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 42,9 на сто, или с 20,9 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда.

За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (53,3 на сто за 2015 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 5,1 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование – 57,9 на сто. С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява около 2 пъти за хората с основно образование и над 8 пъти за тези със средно образование.

През 2015 г. делът на бедните сред заетите лица намалява спрямо предходната година с 1,5 процентни пункта до 7,7 на сто, като при работещите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е повече от 4 пъти по-висок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 1,1 процентни пункта по-нисък от този при мъжете.

Делът на работещите бедни с висше образование е 2,1 на сто. Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца.

Най-висок е относителният дял на бедните сред хората от ромската етническа група – 67,2 на сто, а най-нисък сред хората от българската етническа група – 15,2 на сто.

През 2015 г. 25,4 на сто от децата на възраст 0 - 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 6,3 процентни пункта по-малко спрямо 2014 година. Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 15%.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, посочват от националната статистика. Данните за 2015 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 22,0 до 28,4 на сто, или с 6,4 процентни пункта.

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • гостенче
    Отговор
    1 09:18  20.09.16
    А колко % ще е ако се декларираха всички доходи ? Може би 1%

Напиши коментар:


Публикувай