509 0

Първият борсово търгуван фонд вече е на Българската фондова борса

Първият борсово търгуван фонд вече е на Българската фондова борса
Венцислав Михайлов

Търговията с дялове от първия борсово търгуван фонд започна днес на БФБ-София. Фондът Expat Bulgaria SOFIX UCIT ETF е създаден от управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД.

Фондът се търгува в Сегмент борсово търгувани продукти на Основния пазар BSE на БФБ-София.

Фондът ще инвестира в компаниите, които формират водещия индекс на БФБ-София – SOFIX и ще може да прави вложения в депозити и държавни ценни книжа.

„Стартът на търговията с първия борсово търгуван фонд е важно събитие за българския капиталов пазар. Продукти като варанти и сертификати са следващата стъпка по отношение на продуктовото разнообразие на Борсата.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София по време на официалната церемония днес.

„Радвам се да бъда част от този важен момент за българския капиталов пазар. Основен ангажимент на Комисията за финансов надзор е да работим активно, за да можем да предлагаме разнообразни финансови инструменти за инвестиции. Новите атрактивни

възможности за инвеститорите представляват нови възможности и за българския пазар.“, каза Карина Караиванова, председател на Комисията за финансов надзор.

Номиналната стойност на един дял от фонда е 1 лев. Вид на дяловете: безналични, поименни, свободно прехвърляеми. Маркет-мейкъри на емисията са инвестиционните посредници БенчМарк Финанс АД, Елана Трейдинг АД и ПФБК ООД. Максималният размер на отклонението в процент между котировките “купува“ и „продава“ е 5%. Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е 2 500 лв.

 

България


Напиши коментар:


Публикувай