762 0

Bridgestone влезе в ключов индекс на Дау Джоунс

Bridgestone влезе в ключов индекс на Дау Джоунс
Венцислав Михайлов

Bridgestone Corporation (Bridgestone) беше включена за първи път в световния индекс за устойчиво развитие на Дау Джоунс (DJSI World), както и за седма поредна година в индекса за устойчиво развитие на Дау Джоунс за Азиатско-тихоокеанския регион. Тези индекси, предлагани съвместно от S&P Dow Jones Indices и RobecoSAM, измерват представянето на водещите световни компании в сферата на устойчивото развитие на базата на цялостен анализ на дългосрочни икономически, екологични и социални критерии.

Bridgestone отдава високото си класиране на целенасочените усилия на компанията за опазване на околната среда, както и в развитието на икономически инициативи.

Bridgestone постигна най-висок резултат в сектора „Автомобилни части“ в категорията „Опазване на околната среда“, както и максимален резултат от 100 точки по два критерия за екологична оценка: стратегия за климата и екологична отчетност.

Bridgestone Group, съставена от Bridgestone и консолидираните й дъщерни дружества, си е поставила дългосрочни цели за опазване на околната среда до 2050 г., а и след този период. Тя е определила средносрочни цели за намаляване на въглеродните емисии до 2020 г., като непрекъснато се предприемат действия и мерки за намаляване на въглеродния отпечатък от общата дейност на компанията и продуктите й.

Bridgestone получи най-висок резултат в своя сектор в категорията „Управление на иновациите“.

Групата работи по редица инициативи за устойчиви иновации, като напр. развитието на ново поколение „ологична“ технология за гориво-ефективни гуми.

Световният индекс за устойчиво развитие на Дау Джоунс „DJSI World“ е борсов индекс, управляван съвместно от S&P Dow Jones Indices и RobecoSAM. Всяка година DJSI World дава оценка на устойчивото развитие на близо 2 500 водещи световни компании от гледна точка на екологични, икономически и социални критерии. Компаниите, класирани сред първите 10% за всяка индустрия, се приемат за включване в индекса. Избраните тази година бяха 316, като Bridgestone се класира в сектора „Автомобили и автомобилни части“. Компанията получи и най-висок резултат сред производителите на автомобилни гуми в категорията.

САЩ


Напиши коментар:


Публикувай