947 1

Разходите изпреварват доходите

Венцислав Михайлов

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2016 г. е 1 309 лв. и нараства с 3.7% спрямо същото тримесечие на 2015 г., сочат данни на Националния статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (54.1%), следвани от доходите от пенсии (28.3%), доходите от самостоятелна заетост (6.5%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.2%). В номинално изражение през третото тримесечие на 2016 г., в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва: Доходът от работна заплата нараства от 703 на 708 лв. (с 0.7%). Доходът от самостоятелна заетост намалява от 94 на 85 лв. (с 10.1%).

Доходите от пенсии нарастват от 324 на 371 лв. (с 14.5%). Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 39 на 43 лв. (с 10.4%). През третото тримесечие на 2016 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.0%, а делът на дохода от натура е 2.0%. Разходи на домакинствата Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2016 г. е 1 223 лв. и се увеличава с 4.7% спрямо същото тримесечие на 2015 г. В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за: храна (31.6%), жилище (16.7%), данъци и социални осигуровки (11.6%) и транспорт и съобщения (10.8%).

Като абсолютни стойности през третото тримесечие на 2016 г., в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., разходите средно на лице от домакинство по видове разходи се променят, както следва: Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 380 на 387 лв. (с 1.7%). Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 194 на 204 лв. (с 4.9%). Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 130 на 132 лв. (с 1.1%). Разходите за здравеопазване се увеличават от 58 на 64 лв. (с 9.7%). Разходите за алкохолни напитки и цигари са без промяна - 54 лева.

Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 67 на 80 лв. (с 20.2%). Потребление на домакинствата Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2016 г. не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2015 г. По-значително се увеличава потреблението на плодове - от 17.3 на 19.3 кг, на кисело мляко - от 6.7 на 7.3 кг, и на яйца - от 32 на 35 броя. По-съществено намалява потреблението на хляб - от 22.2 на 21.9 кг, и на прясно мляко - от 4.3 на 4.1 литра. Без промяна е потреблението на зеленчуци, зрял фасул и картофи.

 

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • ха така
    Отговор
    1 11:56  16.11.16
    кай честно кой ги смята тез неща че нещо хич не ми излизат мойте доходи спрямо техните статистики ама с много

Напиши коментар:


Публикувай