800 0

Среща между БАИ и CEEVO

Венцислав Михайлов

Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев и Теодора Ставрева, директор на дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“, се срещнаха с Жан-Франсоа Бенон, Директор на Комитета по икономическо развитие на Департамента Вал д'Oаз (CEEVO) и г-жа Медея Спасова, Мениджър проекти в Комитета по икономическо развитие на Департамента Вал д'Oаз (CEEVO).

Срещата беше с опознавателен характер и с фокус върху възможностите за инвестиции и сътрудничество в България между двете организации.

Стамен Янев заяви, че със своето географско положение, с прилагането на най-ниски данъчни ставки в ЕС и чрез конкретните мерки по стимулиране и насърчаване на инвестициите, България е сред най-добрите дестинации за бизнес в Европа.

По време на срещата, г-н Жан-Франсоа Бенон потвърди, че посещението в България има за цел да намери проекти за икономическо сътрудничество, инвестиции, както и да се намерят необходимите партньори за по-нататъшно сътрудничество, и да се установят конкретни и трайни бизнес контакти. Той добави още, че тази среща има също така за цел, да подготви с подкрепата на Френско-българската търговска камара (ФБТИК) и БАИ, по възможно най-добрия начин, търговско посещение на група френски инвеститори, проявяващи интерес за инвестиране в България, което ще се проведе в началото на 2017 година.

България


Напиши коментар:


Публикувай