1 429 0

Нови промоционални цени на изложението Вода София 2017

Нови промоционални цени на изложението Вода София 2017
Милена Богданова

11-ото издание на изложението Вода София привлича участниците с нови атрактивни цени. Следващата година единственото изложение във водния сектор в страната ще се проведе от 4 до 6 април 2017 г. в Интер Експо Център.

Вода София се съсредоточава върху проблемите за рационално използване на водата, водната инфраструктура, устойчивото управление на рисковете от наводнения и други природни бедствия. Форумът акцентира и върху приложението на съвременните информационни и комуникационни технологии за рационалното управление на водните ресурси.

През 2017 г. събитието ще представи отново ефективни технологии за вододобив, водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК за пречистване на питейни и отпадъчни води, системи и съоръжения за поддържане, контрол и почистване на водни басейни.

„Изложението всяка година се развива все по-успешно. Публиката е специализирана и идват точните клиенти, което е изключително важно. Конкуренцията става по-голяма, което дава тласък за развитие на всички участници“, споделят компаниите, включили се във Вода София.

Положително се оценява и паралелното провеждане на Вода София с водещото в страната изложение за индустриална техника Machtech & Innotech Expo.

До 20 януари организаторите предоставят възможност на заинтересованите компании да се възползват от 20% отстъпка за ранни записвания. Идеята е да бъде насърчено активното участие и на по-малки фирми, което ще допринесе за разрастването на професионалния форум.

http://bulcontrola.com/bg/exhibitors/documents


Напиши коментар:


Публикувай