575 0

Ръст на БВП отчитат от НСИ

Снимка: БТА
Снимка: БТА
Венцислав Михайлов

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България се повиши през третото тримесечие на 2016 година с 0,7% спрямо предходните три месеца, когато нарасна с 0,9%, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Това представлява слаба низходяща ревизия спрямо експресната оценка, направена през ноември, според която БВП нарасна с 0,8 на сто. Това съобщават от НСИ.

На годишна база БВП на България за периода юли - септември се повиши с 3,4% (спрямо третото тримесечие на 2015 година) след растеж с 3,6% през второто тримесечие, като това представлява низходяща ревизия на първоначалната оценка на националната статистика за икономическа експанзия от 3,5 на сто.

Принос за регистрирания положителен икономически растеж през третото тримесечие отново има крайното потребление, което нараства с 0,5% на тримесечна и с 0,2% на годишна база до 17,44 млрд. лева и формира 68,8% от БВП.

Днешната макар и леко ревизирана надолу оценка на НСИ за третото тримесечие, показваща растеж на БВП с 3,4% на годишна база, надвишава актуализираната есенна макроикономическа прогноза на Министерството на финансите , според която икономиката ще нарасне през 2016-а година с 2,6%. Данните също така надвишават и есенната прогноза на Европейската комисия, които беше ревизирана нагоре до растеж на БВП на България с 3,1% през настоящата година спрямо пролетната прогноза за доста по-анемичен растеж от едва 2 на сто.

В същото време производителността на труда през третото тримесечие на настоящата година се увеличава с цели 4,2% спрямо година по-рано, а заетите лица в икономиката на страната са 3,6186 милиона, като на едно заето лице се падат 7001,6 лева от текущия обем на брутния вътрешен продукт и всеки зает създава средно 17,4 лева БВП за един отработен час.

Според предварителните данни на НСИ, за третото тримесечие на 2016 година равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор – 6909,8 лева брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 6071,4 лева БДС, като най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 2367,8 лева БДС на един зает.

Брутният вътрешен продукт през третото тримесечие на 2016 година възлиза на 25,336 млрд. лева по текущи цени, като преизчислен в евро, БВП е съответно в размер от 12,954 млрд. евро и на човек от населението се падат 1815 евро (или 3549 лева).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2016 година възлиза на 21,910 млрд. лева по текущи цени.

През периода юли - септември на настоящата година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището с 0,7% спрямо същото тримесечие на предходната година до 7,3 на сто. В същото време индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,4 процентни пункта до 28,9 на сто, докато реализирана добавена стойност от дейностите в сферата на услугите, намалява с 0,7% до 63,8% от 64,5% през същото тримесечие на 2015-а година.

За крайното потребление през третото тримесечие на 2016 година се изразходват 68,8% от произведения БВП, а инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 18,5% от произведения БВП в нашата страна, показват предварителните данни на НСИ.

Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително и в размер на 3,036 млрд. лева (или 12% от БВП), като на тримесечна база износът на стоки и услуги се увеличава прямо предходното тримесечие с 3,0%, докато вносът нараства с 2,75%. Спрямо година по-рано, износът на стоки и услуги през периода юли - септември нараства с цели 9,5% при повишение на вноса със 7,5 на сто.

България


Напиши коментар:


Публикувай