592 0

Коя компания намали с 20% СО2 емисиите си

Технологии на Siemens са позволили на потребителите да снижат своите емисии въглероден диоксид с 521 млн. тона

Коя компания намали с 20% СО2 емисиите си
Снимка: АП/БТА
Венцислав Михайлов

Една година след старта на своята програма за ограничаване на въглеродния отпечатък Siemens вече постига значителен напредък в намаляването на въглеродните си емисии. Компанията успя да снижи емисиите си на CO2 от 2,2 милиона тона през фискалната 2014 г. до 1,7 милиона тона през фискалната 2016 г.

С помощта на решения на Siemens клиентите на компанията в световен мащаб също бяха в състояние да намалят своите емисии CO2 с 521 милиона тона през фискалната 2016 г. Това количество се равнява на над 60 на сто от годишните емисии въглероден диоксид на Германия.

Инвестициите в екологично чисти технологии се отплащат.

През фискалната 2016 г. екологичното портфолио е генерирало приходи от € 36 трилиона или 46 на сто от общия размер на приходите на Siemens.

Siemens очаква инвестиция от 100 милиона евро за подобряване на енергийната ефективност на собствени сгради и производствени съоръжения да намали разходите й за енергия с около 20 милиона евро на година след 2020 г.

През септември 2015 г. Siemens обяви намерението си да намали наполовина въглеродния отпечатък от оперативната й дейност до 2020 г. и да постигне неутрално въздействие върху климата до 2030 г. За да се осъществи тази цел, компанията се фокусира върху четири области. На първо място, корпоративната програма за енергийна ефективност води до доказуемо намаляване на потреблението на енергия в собствените сгради и производствени съоръжения. Второ, увеличаване на използването на разпределени енергийни системи води до оптимизиране на енергийните разходи в локациите и производствените предприятия на компанията. Трето, Siemens систематично използва нискоемисионни превозни средства и концепции за електрическа мобилност в глобалния си автомобилен парк. Четвърто, компанията върви към по-чист енергиен микс, като все повече получава електроенергията си от източници с малки или нулеви емисии на CO2, например вятърна и водноелектрическа енергия.

България


Напиши коментар:


Публикувай