1 424 0

„Евроинс” спасява провалени от „Алфатур” екскурзии

„Евроинс” спасява провалени от „Алфатур” екскурзии
Венцислав Михайлов

„ЗД Евроинс“ АД вече стартира преговори с други туристически агенции, които да поемат и изпълнят вече сключените договори на „Алфатур”. По този начин „ЗД Евроинс” АД ще съдейства за изпълнение и осъществяване на планираните от клиентите на „Алфатур” екскурзии и почивки за новогодишните празници , без същите да доплащат допълнително. Това съобщават от застрахователната компания.

Във връзка с казуса с туристическа агенция „Алфатур“ АД и след проведена среща с ръководството на туристическата агенция на 13.12.2016 г., „ЗД Евроинс“ АД Ви уведомява, че общият размер на всички депозити и предплатени суми на клиентите на туроператора, за които не са предоставени туристически услуги, е 716 853 лв. Сумата е разпределена между 281 договора с 571 потребители.

„ЗД Евроинс“ АД ще изплати полагащото се застрахователно обезщетение на всички потърпевши клиенти на „Алфатур“ АД.

Напомняме ви,че необходимите документите, които клиентите на „Алфатур“ АД следва да попълнят и представят в офис на Дружеството са:

Уведомление за щета по образец на „ЗД Евроинс“ АД. Заверени за вярност с оригинала копия на следните документи: договор с туроператора „Алфатур“ АД, както и разходни документи: фактури, касови бонове, квитанции, извлечения от банкови сметки и други. В случай на необходимост „ЗД Евроинс“ АД си запазва правото да поиска от клиентите на туроператора допълнителни документи.

Претенции за обезщетение придружени с необходимите документи могат да се подават във всеки офис на „ЗД Евроинс“ АД или по електронен път на имейл: property.claims@euroins.bg

Подробна информация и указания за начина на подаване на претенция за обещетение можете да получите на телефон 02/4895443 и национален телефонен номер 0700 17 241 и телефон . Линията е отворена от понеделник до петък в рамките на работния ден.

България


Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай