638 0

Облекчават административната тежест за трудови посредници

Стефанаки Йоанис

Редът за регистрация за посредническа дейност по наемане на работа ще се облекчи. Отпада изискването кандидатите да прилагат удостоверения от Националната агенция за проходите и съответната община за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението за регистрация в Агенцията по заетостта. Необходимите документи ще се изискват по служебен път. Това предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, които бяха одобрени от правителството.

Новите разпоредби отразяват направените по-рано промени в Закона за насърчаване на заетостта, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Наредбата за административното обслужване. Предложените изменения са част от плана за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса.

Ще отпадне изискването посредниците да уведомяват ИА „Главна инспекция по труда“ при промяна на офиса за извършване на посредническа дейност, както и при откриване на офиси в населени места извън мястото на регистрацията им.

България


Напиши коментар:


Публикувай