1 438 1

Задължително обучение за агроекология и биоземеделие

Задължително обучение за агроекология и биоземеделие
Снимка: БТА/АП
Венцислав Михайлов

Фермерите, които от 2015 г. работят по мярка 10 „Агроекология и климат” и мярка 11 „Биологично земеделие”, трябва да преминат агроекологично или биологично обучение до 31 декември 2016 г., предупреждават от министерството на земеделието.

Изключения се правят за земеделския стопанин е бил бенефициер по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР за периода 2007-2013 г. и вече е представил документ за преминато обучение или е доказал наличие на опит.

От министерството на земеделието припомнят, че към момента много от кандидатите не са представили документи за преминат курс по мярка 10 и курс по мярка 11.

Те се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на кандидатстване. Стопаните могат да представят документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа, издаден от обучаваща институция съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение, или документ за демонстрационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване" от ПРСР 2014-2020.

Все пак фермерите, които работят по мярка 11 „Биологично земеделие”, могат да докажат опит и със сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни или пчелни продукти с правилата за биологично производство. Сертификатът трябва да бъде издаден до 31 декември 2016 г. от контролиращо лице, одобрено от министъра на земеделието и храните и да удостоверява биологично качество на продуктите.

Признават се и документи за преминато обучение или документи, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР 2007-2013. Освен това от ДФ „Земеделие” приемат дипломи: за средно професионално или висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.

В случай че по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007-2013 е представен документ на името на упълномощено лице, кандидатът за подпомагане трябва да предостави актуално нотариално заверено пълномощно, което да е издадено до 31.12.2016 г. и да потвърждава, че и в програмния период 2014-2020 г. същото лице ще извършва агроекологичните или биологичните дейности в стопанството му.

От ДФ „Земеделие“ предупреждават, че могат да прекратят ангажиментите си към бенефициерите, които не подадат документи, отговарящи на описаните изисквания и срокове. В тези случаи може да се наложи те да възстановят 100% от получените до момента субсидии.

За тези, които все още не са преминали нужното обучение по съответните мерки, не остава много време. За да спестите време в търсене на легитимен център за професионално обучение, можете да разгледате предложените курсове от НЗР – Национален Земеделски Регистър, или да се свържете с техен експерт на телефон 0885 556 672.

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • Ганчо Лулчев
    Отговор
    1 10:35  20.12.16
    Миналата седмица се свързахме с НЗР и преминахме курса в последния момент. Благодарим им за бързата реакция и съдействието.

Напиши коментар:


Публикувай