1 987 0

Бум на германския пазар на труда

Рекордните 43,5 милиона работещи с месторабота в Германия

Росен Стойчев

Рекордните 43,5 милиона работещи с месторабота във Федералната република бе установен от Федералната статистическа служба като средна величина за изминалата година. Това са 429 000 или 1% повече от една година по-рано. По данни на Службата във Висбаден, цитирана от ДПА, броят на работещите в страната се е увеличил в сравнение с предходната година с 425 000 или 1% на малко повече от 43,4 милиона. Докато броят на хората със самостоятелен бизнес е намалял с 28 000 на малко повече от 4,3 милиона, то при наемните работници с местожителство в

Германия се отбелязва плюс от 453 000 на около 39,1 милиона. Увеличил се е броят на заетите със задължителни социални осигуровки, докато при почасово заетите тенденцията от миналата година се запазва и те са намалели.

Нови места са открити през изминалата година преди всичко в областта на услугите (+426 000 заети). Най-големият абсолютен дял се пада на областите възпитание и здравеопазване (+200 000). Също и в търговията и хотелиерството и ресторантьорството (+105 000) развитието е нагоре. В производствените браншове (без строителството) точно обратното, има стагнация и броят на работещите тук се запазва на нивото от 2015 г. По-малко работещи през 2016 г., отколкото в предходната година, е имало в земеделието, горското стопанство, както и рибарството (-17 000).

Според последните данни на Федералната агенция по труда през ноември са били регистрирани 2,532 милиона безработни мъже и жени - колкото са били за последно преди 25 години. Квотата на безработните е спаднала на 5,7%. През 2017 г. според оценка на икономистите броят на заетите ще се увеличи между 300 000 и 400 000. И все пак безработицата би могла да нарасне, защото все повече бежанци търсят работа.

Германия


Напиши коментар:


Публикувай