599 0

И през ноември платежният баланс на България е на плюс

Стефанаки Йоанис

През ноември 2016-а година платежният баланс на България излезе отново на излишък след дефицит през октомври, бележейки солидно подобрение за първите единадесет месец на миналата година. Това сочат данните на Българската централна банка (БНБ).

Балансът по текущата и капиталова сметка през ноември е на излишък от 150,1 млн. евро при дефицит от 203,2 млн. евро точно преди година и спрямо дефицит за 42,6 млн. евро месец по-рано. За първите единадесет месеца на 2016-а година салдото по текущата и капиталовата сметка е положително и в размер на 3,358 млрд. евро (7,1% от прогнозирания БВП) при излишък за 1,663 млрд. евро (3,7% от БВП) през същия период на миналата година.

През ноември салдото само по текущата сметка е също положително и възлиза на 116 млн. евро при дефицит за 359,7 млн. евро година по-рано, като в рамките на първите единадесет месеца на миналата година текущата сметка е на положителен баланс от 2,3151 млрд. евро (4,9% от БВП) спрямо излишък за едва 453,5 млн. евро (1% от БВП) през периода януари – ноември 2015 година. Според БНБ търговското салдо на нашата страна през миналия ноември е отрицателно и в размер на 138,6 млн. евро спрямо дефицит за 365,2 млн. евро през ноември 2015-а година, като от началото на 2016-а година търговското салдо е на дефицит от 1,5453 млрд. евро (3,3% от БВП), но при дефицит за 2,2717 млрд. евро (5% от БВП) за същия период на предходната година. Износът на стоки на нашата страна през ноември е в размер на 2,1679 млрд. евро, като се повишава с 371,5 млн. евро (скок с 20,7%) в сравнение с износ за 1,7964 млрд. евро през ноември 2015 година. През първите единадесет месеца на изминалата година износът се повишава с 468 млн. евро (с 2,3%) до 20,6997 млрд. евро спрямо износ за 20,2317 млрд. евро преди година, когато нарасна на годишна база с 4,5 на сто. В същото време вносът на стоки нараства през ноември със 144,8 млн. евро (или с 6,7% годишно) до 2,3064 млрд. евро спрямо внос за 2,1616 млрд. евро година по-рано, но за първите единадесет месеца на 2016 година вносът намалява с 258,4 млн. евро (понижение с 1,1%) до 22,245 млрд. евро спрямо същия период година по-рано, когато вносът беше в размер на 22,5033 млрд. евро.

През ноември салдото по услугите е положително и в размер на 73,8 млн. евро спрямо положително салдо за 90,4 млн. евро преди година, като за периода януари – ноември 2016-а година се разширява до 3,3133 млрд. евро (7,1% от БВП) спрямо положително салдо за 2,9867 млрд. евро (6,6% от БВП) за същите единадесет месеца на 2015 година. Ноемврийската капиталова сметка е положителна и в размер на 34,2 млн. евро спрямо позитивен баланс от 156,6 млн. евро преди година. За януари – ноември 2016 година капиталовата сметка е на излишък от 1,0429 млрд. евро (2,2% от БВП) спрямо позитивна сметка за 1,2095 млрд. евро (2,7% от БВП) през същия период година по-рано. Според данни на БНБ финансовата сметка през ноември е на излишък от 321,2 млн. евро при положителна стойност от 110,3 млн. евро през ноември 2015-а, като за първите единадесет месеца на миналата година финансовата сметка е положителна и в размер на 3,1212 млрд. евро (6,6% от БВП) спрямо излишък за 2,7729 млрд. евро (6,1% от БВП) за същия период на 2015-а година.

Преките чуждестранни инвестиции в страната през ноември 2016-а са за едва 12,4 млн. евро при положителни преки инвестиции за 32,2 млн. евро година по-рано. За първите единадесет месеца на миналата година преките чуждестранни инвестиции са в размер на 953,7 млн. евро - далеч под инвестиции за 1,7804 млрд. евро през същия период на 2015-а година. През ноември резервите на БНБ нарастват до 302,4 млн. евро при тяхно увеличение с 386,4 млн. евро преди година, като за периода януари - ноември 2016-а те се повишават с 3,0162 млрд. евро (6,4% от БВП) след увеличение с 4,0481 млрд. евро (8,9% от БВП) през същия период на 2015 година.

България


Напиши коментар:


Публикувай