439 0

Ще работим за повече инвестиции в иновативни производства

Ще работим за повече инвестиции в иновативни производства
Калина Петрова

„Укрепването на доверието на партньорите ни е от изключително значение и е важна стъпка в утвърждаването на България като атрактивна инвестиционна дестинация и перспективен пазар“. Това заяви министърът на икономиката Теодор Седларски по време на първото за 2017 г. събитие на Френско-българската търговска и индустриална камара, чийто домакин беше посланикът на Франция в България Ерик Льобедел.

По думите на Седларски целта е да се отговори на промените на пазара на труда чрез насърчаване на инвестиции във високотехнологични и иновативни производства и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика на международните пазари.

Министърът на икономиката поясни, че основен източник на устойчив растеж за българската икономика са търговията и преките чуждестранни инвестиции, като ги нарече ключови за поддържане на модел, основан на експортно-ориентирано и конкурентоспособно производство. Той изтъкна, че Франция е сред водещите търговски партньори на България в Европа, като в последните години двустранните отношения бележат активно развитие. „Преките френски инвестиции в България възлизат на повече от 1.5 млрд. евро от 1996 г. насам. Най-голям е делът на френските инвестиции в промишлеността, следвани от финансите, търговията, селското стопанство, строителството и банковия сектор“, заяви той. В допълнение Седларски открои потенциал за развитие в двустранните отношения между двете държави, а именно в областта на енергетиката, управлението на води и отпадъци, изграждане на инфраструктурни проекти, промишлени поддоставки в областта на машиностроенето, хранително - вкусовата промишленост, фармацевтиката и туризма.

По време на събитието той очерта благоприятните макроикономически показатели на България, като 3,6% ръст на БВП през второто тримесечие на 2016 г., намаляване на безработицата под 8% и увеличаване на износа с 1,5% за периода януари-ноември 2016 г.

Седларски бе категоричен, че Министерство на икономиката ще продължи да работи за засилване на връзките и развитие на партньорството с деловите бизнес среди, защото срещите с компаниите очертават много ясно въпросите, по които са необходими допълнителни усилия от институциите, както и приоритетите на сътрудничество.

Стокообменът между двете страни достигна до 1.8 млрд. евро през 2015 г., а през деветте месеца на 2016 г. е в размер на 1.4 млрд. евро. През последните десет години търговският обмен между България и Франция се е увеличил с 61.2%, като износът за Франция се е увеличил над два пъти, а салдото ни е положително през последните пет години.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай