397 0

Оптимизмът идва с Нова година

Венцислав Михайлов

През януари 2017 година общият показател на потребителско доверие в България нараства с 2,5 пункта в сравнение с негово равнище през октомври 2016 година, показва последно проучване на Националния статистически институт (НСИ).

По този начин индексът на потребителското доверие се върна обратно към неговия многогодишен връх, достигнат през пролетта на 2007-а година. Индексът на потребителското доверие в градовете се увеличи с 3,3 пункта, а този в селата - с 0,6 пункта.

Общата оценка на потребителите относно развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца се подобрява леко, като съответният балансов показател нараства през януари с 1,4 пункта, докато прогнозите им за следващите дванадесет месеца са по-малко негативни спрямо предходното аналогично проучване на НСИ от октомври 2016-а година. В същото време по-благоприятни в сравнение с предишното проучване са и оценките и очакванията на българските потребители относно промените във финансовото състояние на техните домакинства както за изминалите, така и за следващите дванадесет месеца. Потребителите продължават да считат, че през изминалите дванадесет месеца има покачване на потребителските цени (повишаване на инфлацията), но с по-слабо темпо спрямо техните оценки през октомври 2016-а година.

Инфлационните има очаквания в бъдеще (за следващите дванадесет месеца) са също по-слабо изразени. По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца, прогнозите се изместват към по-умерени мнения, в резултат на което съответният балансов показател се понижава с 4,2 пункта спрямо предишното проучване. Според последната анкета на НСИ, потребителите отчитат и подобрение на общата оценка на условията за спестяване при настоящата икономическа ситуация в страната, като се наблюдава и известна положителна промяна в очакванията за следващите дванадесет месеца. Позитивна е и нагласата на потребителите относно извършването на разходи за “покупка на автомобил“ през следващите дванадесет месеца.

Показателят “доверие на потребителите“ на НСИ представлява средно аритметична на балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на финансовото състояние на домакинствата, на общата икономическа ситуация в страната и на спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.

България


Напиши коментар:


Публикувай