853 0

Рекорд в промишлеността за последните 11 години

Венцислав Михайлов

Индексът на промишленото производство нараства през декември с 2.1% в сравнение с ноември 2016 година. Спрямо година по-рано растежът е с 6.9%, сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Годишният растеж е най-големият за декември през последните 11 години.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 9.6%, и в добивната промишленост - с 2.5%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление от 0.3%.

Най-значителен е годишният ръст при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 34.5%, производството на основни метали - с 26.4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 20.3%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 20.2%.

Намаление е отчетено при: производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 16.7%, производството на превозни средства, без автомобили - с 15.9%, производството на тютюневи изделия - с 12.7%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 8.5%.

Месечното увеличение се дължи на нарастването в преработващата промишленост - с 3.9%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.3%, докато в добивната промишленост има спад с 1.4%.

По-значителен месечен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15.0%, производството на облекло - с 6.4%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета и производството на превозни средства, без автомобили - по 5.0%.

Спад е регистриран при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 9.1%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5.9%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 4.6%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители и производството на химични продукти - по 4.4%.

България


Напиши коментар:


Публикувай