808 0

Кредитирането в земеделието ще продължи

Кредитирането в земеделието ще продължи
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова

Сектор „селско стопанство” е един от най-бързо растящите и перспективни за развитие сектори в българската икономика. За последните 5 години възвращаемостта на инвестирания капитал след данъци е близо 20%. Това прави селското стопанство секторa с най-висока норма на печалба, показва анализ на екип „Икономически проучвания“ на УниКредит Булбанк.

Сектор „селско стопанство” се характеризира с все още ниски нива на финансова задлъжнялост. Затова се очаква кредитирането в него да продължи с изпреварващи темпове спрямо икономиката като цяло, прогнозира Кристофор Павлов, главен икономист на банката.

До 2030 г. се очаква глобалното увеличение на храни да нарасне с повече от една трета. Това ще постави България в добра позиция заради благоприятните климатични и географски условия на страната.

„Дългосрочната перспектива пред сектора е много благоприятна на фона на съществуващите силни традиции, особено като се има предвид, че произведените у нас селскостопански продукти стават все по-разпознаваеми на външните пазари. Българските производители са изправени пред значителни възможности и се очаква да спечелят много от прехода на сектора към ниши с по-висока добавена стойност - зеленчукопроизводството и животновъдството, производството на био и екологично чисти продукти“, казва Кристофор Павлов.

Секторът на зърнопроизводството остава доминиращ в българското земеделие. Освен това все повече селскостопански производители започват да разнообразяват производството си.

За да отговори на нуждите от финансиране в сектора УниКредит Булбанк предлага на земеделските производители цялостни решения – от професионална консултация от експерт на банката или лизинга през различна гама кредитни и лизингови продукти до оборотно и инвестиционно финансиране. С тези възможности земеделците могат да се запознаят от 8 до 10 февруари на посетителите на Петата Национална среща на земеделските производители в България.Напиши коментар:


Публикувай