523 0

Предсрочният вот е тест за икономиката на България

САЩ и Брекзит са предизвикателствата за Еврозоната

Предсрочният вот е тест за икономиката на България
Снимка: АП/БТА
Венцислав Михайлов

Политическата несигурност от предстоящите избори в България може да забави инвестиционните решения. Това се отбелязва в зимната икономическа прогноза на ЕК.

Рисковете за ръста на икономиката се определят като ниски и са свързани предимно с несигурността от предсрочните парламентарни избори, което може да забави потреблението и решенията за инвестиции.

Европейската комисия признава, че растежът за 2016 година у нас е бил по-голям – 3,3%, отколкото тя прогнозира през есента. За тази година институцията предвижда БВП да се увеличи с 2,9%. Повишеното вътрешно потребление е основен двигател на ръста на БВП.

За първи път Брюксел очаква България да отбележи ръст на инвестициите от над 3 на сто заради ускоряването на проектите, финансирани от еврофондове. Настигането на средноевропейския жизнен стандарт обаче продължава да е с много бавни темпове.

Евентуалните финансови задължения на държавните предприятия също крият рискове за публичните финанси.

Безработицата в България ще продължи да намалява тази и следващата година до 7,1 и 6,8 на сто. Това се дължи както на прогнозата за подем на икономиката, така и на застаряващото население.

Ако има бърз напредък в структурните реформи в България обаче, той може да повдигне ниския потенциал за растеж, отбелязва Европейската комисия.

След като европейското икономическо възстановяване демонстрира устойчивост на глобалните предизвикателства през миналата година, очаква се то да продължи през тази и следващата година и за първи път от почти десетилетие насам икономиките на всички държави от ЕС да отбележат растеж през прогнозния период (2016, 2017 и 2018 г.). В същото време прогнозата е съпроводена от несигурност, по-висока от обикновено.

Реалният БВП в еврозоната нараства през 15 последователни тримесечия, заетостта се повишава със стабилни темпове, а безработицата продължава да спада, въпреки че остава над равнищата отпреди кризата. Двигателят на възстановяването все още е частното потребление. Инвестициите продължават да нарастват, но слабо.

Според публикуваната днес зимна прогноза на Европейската комисия растежът на БВП на еврозоната ще е 1,6% през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. Това е леко повишение спрямо есенната прогноза (1,5% за 2017 г. и 1,7% за 2018 г.), дължащо се на по-добри от очакваните резултати през втората половина на 2016 г. и доста стабилния старт през 2017 г. Растежът на БВП в целия ЕС би трябвало да е сходен, като очакванията са за 1,8% през тази и следващата година (според есенната прогноза – 1,6% за 2017 г. и 1,8% за 2018 г.).

Рисковете около тези прогнози са изключително големи и въпреки че са се увеличили както неблагоприятните, така и благоприятните фактори, като цяло балансът е по-скоро отрицателен.

Европейската икономика демонстрира устойчивост на множеството сътресения, на които бе подложена през миналата година. Растежът се запазва, а безработицата и дефицитите намаляват. В същото време при тази толкова висока несигурност е по-важно от всякога да използваме всички инструменти на политиката, за да подпомагаме растежа. Преди всичко трябва да направим така, че ползите от него да се усетят във всички части на еврозоната и всички сегменти на обществото.

Особено високата несигурност около зимната прогноза се дължи на все още неясните намерения на администрацията на САЩ в основни области на политиката, множеството парламентарни избори, които ще се проведат в Европа през тази година, и предстоящите преговори с Обединеното кралство в рамките на член 50.

Балансът на рисковете остава отрицателен, въпреки че и благоприятните, и неблагоприятните фактори са се увеличили. В краткосрочен план фискалното стимулиране в САЩ може да окаже по-силно въздействие върху растежа, отколкото се очаква в момента. В средносрочен план рисковете за растежа са свързани с неотдавнашните кризи – вота в Обединеното кралство за напускане на Европейския съюз, потенциални смущения в търговията, по-бързо затягане на паричната политика в САЩ, което може да се отрази отрицателно на бързо развиващите се пазарни икономики, и потенциалните последствия от високия и нарастващ дълг в Китай.

България

Напиши коментар:


Публикувай