480 0

Бизнесът иска участие в председателството на ЕС 

Бизнесът иска участие в председателството на ЕС 
Анатоли Стайков

Работодателските организации, неправителственият сектор и академичните среди ще играят важна роля при изготвянето на Националната програма на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Това заяви Деница Златева - служебнен вицепремиер по подготовката на председателството на България в Съвета на ЕС, на среща с членове на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщиха от Асоциацията.

Тя е очертала основните приоритетни теми за България в рамките на председателството - създаване на работни места; растеж и конкурентоспособност; миграция и сигурност; запазване на кохезионната политика на ЕС; засилване на Черноморското сътрудничество.

Активното участие на българския бизнес в изготвянето на приоритетите и програмата на българското председателство, както и в подготовката на международните форуми в този период, са сред приоритетите на АИКБ за настоящата година, посочват от работодателската организация.

"България трябва да извлече максимално ползи от шестте месеца, през които ще председателства ЕС, като прокара важни решения в партньорство с други държави, които имат сходни на нашите проблеми", отбелязал Никола Зикатанов, зам.-председател на АИКБ.

Според членовете на АИКБ, сред важните икономически въпроси, които трябва да бъдат поставени на вниманието на ЕС по време на българското председателство, са влизането на страната ни в "чакалнята" на еврозоната (ERM2) и в Шенген, както и промяна в дефиницията за малки и средни предприятия, която да осигури по-голям достъп на българските компании до финансиране от европейските фондове.

Пред вицепремиера Деница Златева е бил поставен и проблем номер едно за българския бизнес - липсата на кадри за икономиката ни. "Към всяко ресорно министерство има сформирани работни групи, които ще разработят приоритетните теми съвместно с бизнеса", заяви Златева.

България


Напиши коментар:


Публикувай