359 0

Бизнес климатът в очакване на пролетта

Венцислав Михайлов

През настоящия месец общият показател на бизнес климата в България остава приблизително на равнището си от началото на годината, когато индексът нарасна с 0,8 пункта, показват резултати от последно за годината проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в сектора на услугите.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се понижи през февруари с 0,7 пункта спрямо януари, когато нарасна с 2,3 пункта, в резултат на по-умерени оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състоянието на техните предприятия. В същото време текущата производствена активност се оценява като леко подобрена, докато очакванията за следващите три месеца бележат повишение, посочва НСИ.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, продължава да бъде свързана с несигурната икономическа среда, като тя е посочена от 45,9% от промишлените предприемачи.

По отношение на продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.

Същевременно обаче прогнозите има за бизнес състоянието през следващите шест месеца са по-благоприятни, като е регистрирано подобрение и в очакванията има относно обема на продажбите през следващите шест месеца.

Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да са свързани с конкуренцията в бранша, с несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.

По отношение на продажните цени в отрасъла преобладаващите очаквания на търговците на дребно са за тяхно известно повишение през следващите три месеца.

През февруари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се увеличава с 0,5 пункта след солиден ръст с 3,5 пункта през януари, като това се дължи на благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. Мненията им за настоящото търсене на услуги са по-резервирани, но в същото време техните очаквания за следващите три месеца се подобряват.

И тук конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават като основни пречки за развитието на бизнеса в сектора.

Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

България

Напиши коментар:


Публикувай