462 5

Банките започнаха 2017 г. с печалба от 94 млн. лв.

Банките започнаха 2017 г. с печалба от 94 млн. лв.
Венцислав Михайлов

Банките започнаха 2017 г. с печалба от 94 млн. лв. През януари 2017 г. банковата система отчита стабилна ликвидна позиция, растеж на балансовия капитали по-висок финансов резултат спрямо реализирания година по-рано.

Това става ясно от разпространените от БНБ данни.

В края на месеца коефициентът на ликвидните активи (37.88%), изчисляван по Наредба No 11 на БНБ, показва за пазено високo ниво на покритие на пасивите.

Отчетеният за месеца финансов резултат на банковата система е в размер на 94 млн. лв., или с 9 млн. лв. повече от този за същия период на миналата година.

Съотношенията на капиталова адекватност на банковата система към 31 декември 2016 г. остават високи.

Съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата капиталова адекватност в края на декември са съответно 20.41%, 20.88% и 22.15%. (при 21%, 21.48% и 22.79% към септември 2016 г.)

Балансовата позиция собствен капитал на банковата система към 31 януари 2017 г. е 12.2 млрд. лв. в резултат от реализирания месечен растеж със 105 млн. лв. (0.9%).

В рамките на текущия период са извършени разходи за обезценка по кредити и вземания за 47 млн. лв. (при 66 млн. лв. за януари 2016 г.). Общата сума на активите на банковата система към 31 януари е 91.5 млрд. лв., като в годишен хоризонт активите отбелязват прираст с 5.1%, а спрямо края на 2016 г. – намаление с 0.6%.

През месеца са редуцирани паричните средства, дълговите инструменти на разположение за продажба и кредитите и авансите.

Увеличение е регистрирано при другите депозити на виждане и при ценните книжа в портфейлите за търгуване. Брутните кредити и аванси леко нарастват. Най-съществен месечен растеж се наблюдава при вземанията от кредитни институции– с 1.3 млрд. лв. (15.7%).

В кредитния портфейл (без кредитите и авансите за секторите ,,централни банки‘‘ и кредитни институции‘‘) също има увеличение (с 32 млн. лв., или 0.1%).

Кредитите за други финансови предприятия спадат (с 44 млн. лв.), а прираст е отчетен при заемите за домакинства (с 89 млн. лв.) и за нефинансови предприятия (с 15 млн. лв.).

На фона на обичайната за сезона понижена бизнес активност източниците за финансиране на дейността остават стабилни.

През месеца депозитите намаляват с 1% и в края на януари възлизат на 77.8 млрд. лв.

Продължава тенденцията на нарастване на средствата на домакинства, които за същия период се повишават с 6 млн. лв.

Техният дял в общия размер на депозитите в системата достига 60.7%. (при 60.1% към 31 декември 2016 г.). Увеличение е отчетено и при ресурса на сектор,,държавно управление‘‘ (със 132 млн. лв., 8%).

България

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • баш батка
  Отговор
  1 10:35  01.03.17
  Е на загуба ли да почнат? За всяка транзакция свалят кожи а да не говорим пък за "изгодните" кредити. Отдавна съм се открехнал да ползвам европейски банки и не ми взимат една стотинка за транзакции и каквото и да било. Получава се същото като с бензиностанциите, монопол и шепа хора забогатяват на гърба на бедното население. Търкайте билетЕ и се надявайте на Господ инакомислещи!
 • Български работник
  Отговор
  2 10:41  01.03.17
  Емиграция братя на там отиват нещата, пеоклети да са че ни прогонват от собствената ни държава,плащам кредит и аз и щом го изплатя се махам,ше не се издържа на всичко!Всичко е картел на картелите и монопол на монополите.
 • Български работник
  Отговор
  3 10:42  01.03.17
  Проклети да са!*
 • незнайко
  Отговор
  4 13:29  01.03.17
  Как няма да са на печалба, след като лихвите по депозитите са почти нулеви ! Хванали са ни в капан, защото няма къде да оставиш примерно 20- 30 хиляди събрани лева. Това е великото ограбване с девиза ДЕМОКРАЦИЯ.
 • Гого
  Отговор
  5 09:30  03.03.17
  Банките у нас станаха трезори лихви никакви не дават кредите скъпи хората само си държат парите там по добре да сменят статута и без това вече само се издържат от такси.

Напиши коментар:


Публикувай