386 0

Цветан Симеонов: Да освободим бизнеса от регулации

Венцислав Михайлов

Освобождаването от тежки регулации бизнес среда в Европа и перспективите за разширяване на Европейския съюз на Западните Балкани бяха измежду обсъдените приоритети на срещата на председателя на БТПП Цветан Симеонов и председателя на Съвет по иновации и развитие на технологиите (СИРТ) към БТПП Йосиф Аврамов със служебния вицепремиер по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 г. Деница Златева. Сред обсъдените теми бяха общите стратегически приоритети на държавите членки и българският принос към осемнадесетмесечната програма на Съвета на Европейския съюз.

Участниците обобщиха, че програмата на триото председателства на Съвета на ЕС в периода юли 2017 – декември 2018 г. ще отразява реални и изпълними приоритети на държавите-партньори Естония, България и Австрия. Тя ще стъпва и върху стратегическите приоритети на ЕС.

„Каузата за успешното провеждане на Българското председателство е национална и значението ѝ не бива да се подценява. България не бива да пропуска възможността да защити своите интереси и да направи гласа си още по-разпознаваем в процеса на вземане на решения на ЕС“, заяви председателят на БТПП Цветан Симеонов.

Вицепремиерът и представителите на БТТП определиха като общи целите за гарантиране на балансиран трудов пазар, силен енергиен съюз, ефективен общоевропейски подход за разрешаването на бежанската криза и добро управление на ниво ЕС с оглед на провеждането на Българското председателство.

„В подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС се водим от принципа на максималната публичност и широко включване на заинтересованите организации, които трябва да имат думата при дефинирането на българската политическа програма“, заяви Деница Златева.

По време на разговорите акцент беше поставен върху Програмата на триото държави, които ще председателстват Съвета: Естония, България Австрия. Подчертан беше българският интерес към утвърждаването на темите за сигурността и икономическия растеж като основни по време на Българското председателство.

България


Напиши коментар:


Публикувай