362 0

Седларски: Нужна е предвидима среда за бизнеса

Венцислав Михайлов

„От решаващо значение е в най-близко бъдеще да се осигури предвидима бизнес среда и правна сигурност за икономическите оператори.“ Това заяви икономическият министър Теодор Седларски по време на обсъждането на точка първа от дневния ред на срещата по повод оспорването в СТО на сегашното законодателство на ЕС.

Министърът на икономиката Теодор Седларски участва в заседанието на Съвета по външни работи /Търговия/ на ЕС, което се проведе на 2 и 3 март т.г. в гр. Валета, Малта. Това беше първата неформална среща на министрите, на която беше обсъдена новата антидъмпингова методология на ЕС. “Новото антидъмпингово законодателство на ЕС трябва да осигури правна сигурност и ефективна защита на европейската индустрия.“ – заяви малтийският министър на икономиката, инвестициите и малкия бизнес Кристиян Кордона при откриването на министерския форум. По време на заседанието бяха обсъдени новата антидъмпингова методология на ЕС; актуалният дневен ред на Световната търговска организация /СТО/ и подготовката на 11-тата министерска конференция на организацията през месец декември т.г., както и многостранният инвестиционен съд.

Позицията на България, изразена от министър Седларски беше, че страната ни подкрепя предложението на ЕК за прилагане на нова, различна от стандартната антидъмпингова методология в случаи на съществени изкривявания на пазарите на трети страни. Новата методология трябва да осигури съизмерима на досегашната ефективност на защита и да минимизира тежестта върху индустрията на ЕС за доказване на непазарни обстоятелства в конкретни страни. Министър Теодор Седларски изтъкна и че е от съществена важност да се осигури правна съвместимост с правилата в СТО с цел намаляване на риска от започване на съдебни процедури срещу ЕС и че също така е важно да се осигури разумен преходен период за плавно преминаване от сегашната към новата методология.

По повод подготовката на 11-тата Министерска конференция на СТО, която предстои през месец декември т.г., българският министър на икономиката Теодор Седларски заяви, че усилията на всички страни членки трябва да бъдат насочени към усъвършенстване на съществуващите и създаване на нови правила, които да добавят стойност и увеличат ползите от многостранната система.

Във връзка с дискусията за новото европейско предложение за многостранен инвестиционен съд еврокомисарят по търговия Сесилия Малстрьом заяви: „Предложението за многостранен инвестиционен съд ще направи правилата за разрешаване на спорове по-надеждни, по-съвременни и модерни, и в резултат на това по-ефективни.“

Позицията на България по този въпрос, която изрази министър Седларски, беше че страната ни очаква резултатите от обществените консултации и оценката на въздействието, както и че оценяваме високо информацията, предоставяна текущо от ЕК, относно дискусиите с трети страни и международни организации. Българският министър на икономиката също така изтъкна, че пред вид всеобхватния характер на това предложение, считаме че е необходима обстойна дискусия с всички заинтересовани страни в държавите членки на ЕС, както и че един от най-важните аспекти, на който трябва да се обърне внимание, е улесняването на достъпа за малки и средни предприятия до Международния инвестиционен съд.

Малта

Напиши коментар:


Публикувай