346 0

БФБ платила дивиденти за над 150 млн. лв. през 2016 г.

Венцислав Михайлов

Българската фондова борса (БФБ) е изплатила дивиденти за над 150 млн. лв. през 2016 г.

За миналата година основният индекс на Българска фондова борса добави 28%, като диапазонът на поскъпването на акциите от индекса през годината беше от 7% до 73%. Ръстът на SOFIX за 2016 г. го нареди на трето място в Европа след руската и белгийската борса. От началото на 2017 г. българската борса расте с около 7% и привлича нови инвестиции на фона на ниските лихви по депозитите.

„Дивидентите ще останат решаващ фактор за инвеститорите в български акции. Редовният годишен доход е допълнителен плюс към потенциала да се направят печалби от растящия български пазар“ – отбелязва Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в Елана Трейдинг.

С всяка година се увеличават компаниите, разпределящи дивиденти, като за 2016 г. над 150 млн. лв. са раздадени на инвеститорите от печалбите им, а средният доход от дивиденти на акция е бил 4%. За последните 5 години средногодишният доход от дивидент е близо 5% на база статистиката от топ 20 на дивидентните компании. „Движението на парите от банките към борсата ще продължи, като появяващата се инфлация по-късно през годината ще съдейства за ускоряване на растежа на фондовия пазар“ – отбелязва Цачев в годишните прогнози на инвестиционния посредник.

През 2016 г. беше създаден Съвет за развитие на капиталовия пазар, който обединява институциите и браншовите организации в инвестиционната общност и очерта необходимите мерки за превръщането на пазара в реален източник за финансиране на българската икономика. През март 2017 г. Комисията за финансов надзор (КФН) прие на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в който са заложени промените, които да доведат до коригиране на пречки за развитието на сектора, както и за улесняване на достъпа до него от малък и среден бизнес. През 2017 г. се очаква въвеждането на сегмент за МСП на БФБ-София с облекчени условия, както и възможност за търговия с държавни и ценни книжа.

България


Напиши коментар:


Публикувай