1 067 0

Метла в министерството на икономиката

Венцислав Михайлов

Министърът на икономиката в качеството на упражняващ правата на държавата в капитала на "Държавна консолидационна компания" ЕАД предприе действия за смяна на ръководството й.

Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

В дейността на компанията са установени проблеми, които са потвърдени от администрацията на Министерския съвет - по-конкретно продажбата на сграда от дъщерна компания, а именно "Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки" ЕООД.

Това става дни след смяната в ръководството на „София Тех парк”.

С разрешение на Съвета на директорите на консолидационната компания, управителят на института е продал сграда на "София-БТ" АД, без да получи необходимото разрешение от Министерски съвет. Освен това са установени и други факти, свързани със занижен контрол по отношение на дъщерни компании, с което е забавен диалогът и търговската дейност с международни компании. В някои от дъщерните компании е установен стартиращ процес на аутсорсване на дейности към външни партньори, което се счита за недобра корпоративна практика.

Във връзка с изложеното министърът на икономиката е възложил на 16 и 17 март конкретни мерки, които следва да бъдат изпълнени от ръководството на компанията. Мерките са били в сферата на действия, свързвани с по-добро корпоративно управление и спирането на неприемливи предстоящи дейности в конкретни дъщерни дружества. Възложените задачи до настоящия момент не са реално изпълнени, което дава основание за смяната на ръководството.

"Държавна консолидационния компания" ЕАД е най-големият холдинг от системата на Министерството на икономиката, който управлява значими по обем активи и дружества и е отговорен за развитието на проекти, свързани не само с развитието на икономиката и външната търговия, а и с военно-отбранителния комплекс на държавата.

България


Напиши коментар:


Публикувай