919 0

АИКБ: Брекзитът и корупцията са предизвикателство за икономиката

АИКБ: Брекзитът и корупцията са предизвикателство за икономиката
Снимка: Shutterstock.com
Венцислав Михайлов

Брекзитът и корупцията са предизвикателство за икономиката на България. Това отчитат от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). От организацията отчитат рекордно повишение от 2.96 пункта на размера на Композитния индекс „Икономиката на светло“ за 2016 г.

За шеста поредна година Асоциацията на индустриалния капитал в България оповести стойността на Композитния индекс „Икономика на светло“, който представлява уникален за ЕС иновативен модел за измерване на светлата част от икономиката. В представения доклад се отбелязва, че през последните две години има устойчива тенденция в динамиката на Композитния индекс в посока на свиване на неформалната икономика.

Композитният индекс (КИ) се изчислява от 2011 г. и до 2013 г. той нараства плавно. За 2014 г. бележи спад от 1,2 пункта, а през 2015 г. нараства с 1,26 до 68,92 пункта и компенсира спада от 2014 г. През 2016 г. КИ „Икономика на светло“ нараства рекордно с 2,96 пункта и достига стойност от 71,88 пункта. От увеличението, 2,80 пункта се дължат на ръст на статистическия компонент на Композитния индекс и 0,16 пункта - на увеличението на социологическия компонент.

Анализът на изменението на двата компонента на Композитния индекс води до извода, че повишаването на стойността му отразява обективни положителни явления и процеси в икономиката, които се отчитат от статистическия под-индекс, заедно с положителната промяна в оценките на бизнеса и работниците за дела на неформалната икономика, което се отчита от социологическия му под-индекс. Увеличението на стойността на статистическия индекс отчита подобрение във всички сфери на наблюдение на „сивата“ икономика. Увеличението на стойността на социологическия компонент се обяснява с повишаването на общата икономическа стабилност през 2016 г., което е по-силно усетено от работодателите, чиято оценка отбелязва ръст с 0,19, докато работниците и служителите увеличават стойността на своя дял от социологическия компонент с 0,07.

Основни причини за положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2016 г. са два вида:

Вътрешни:

Финансова и икономическа стабилност;

Предприети са редица мерки за подобряване на бизнес средата в страната и за ограничаване на „сивата“ икономика;

Външни:

Ръст на европейската и световната икономика, което се отразява в увеличаване на обема на износа на България;

Намаляване на мигрантския натиск по границите на България.

Основните причини задържащи засилването на положителните тенденции в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ през 2016 г. също са два вида:

Вътрешни:

Липса на реформи или недостатъчни реформи в сектори, в които те са спешно нужни, като – правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, образование и енергетика. Категорично най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на образованието и пазара на труда, като липсата на квалифицирана работна ръка е най-големия проблем на българските предприемачи;

Новото рязко административно повишаване на минималната работна заплата, довело до повече „сиви“ практики след нискоквалифицираните работници и служители и дисбаланси между възнагражденията им спрямо средноквалифицираните работници и служители.

Външни:

Брекзит;

Санкции и контрасанкции ЕС - Русия;

Несигурност на Балканите, в Украйна и Близкия изток.

България


Напиши коментар:


Публикувай