1 307 0

БЕХ продава Енергийната борса

Смяната на собствеността стана в ключов за борсата за ток момент

Венцислав Михайлов

Българският енергиен холдинг (БЕХ) продава Българска независима енергийна борса (БНЕБ).

Българска фондова борса-София вече е започнала процедура по проучване на възможностите да я придобие. Това става ясно от съобщение до медиите от БФБ. Българският енергиен холдинг (БЕХ), който е едноличен собственик на Енергийната борса, даде съгласие за стартиране на процедура по нейната продажба. Обсъжда се възможността 100% от капитала на енергийния оператор да бъде придобит от Фондовата борса.

Убедени сме, че със сериозния си опит и задълбочени познания ще допринесем за развитието на енергийния борсов пазар. В по-широк план това ще доведе до по-голяма прозрачност, ще ускори процеса по либерализация и ще осигури устойчивото развитие на търговията с електрическа енергия в страната ни, каза Васил Големански, изпълнителен директор на БФБ-София.

Условията по сделката ще бъдат договаряни между двете страни след извършването на правен и финансово-икономически анализ на БНЕБ. В резултат на анализа ще бъдат уточнени и следващите стъпки по евентуалното придобиване на акциите на Енергийната борса.

Българска независима енергийна борса" ЕАД е регистрирана през януари 2014 г., като 100% дъщерно дружество на "Български енергиен холдинг" ЕАД. Дружеството притежава 10-годишна лицензия, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране за дейността "организиране на борсов пазар на електрическа енергия в България.

Процесите по либерализация на електроенергийните пазари в Европа предполагат създаването на вътрешен за общността пазар, който предоставя възможност на потребителите за свободен избор на доставчик на електрическа енергия с цел повишаване на ефективността, конкурентни цени, по-високи стандарти на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие. Борсовият пазар на електрическа енергия играе съществена роля в процесите на либерализация на електроенергийните пазари като отразява равновесната цена, определена като пресечна точка между търсенето и предлагането.

"БНЕБ" ЕАД стартира оперирането на борсов пазар "ден напред" в страната през януари 2016 г., основан на прозрачни и недискриминационни принципи. Усилията на дружеството към момента са съсредоточени върху разработването на допълнителни сегменти на пазара в българската пазарна зона и обединение със съседните пазарни зони.

Промяната на собствеността се налага, след като БЕХ бе уличена във злоупотреба с монополно положение и като част от условието на Брюксел, за да се излегне санкция.

Трябва да се отбележи, че смяната на собствеността стана в ключов за борсата за ток момент. От началото на 2018 г. енергийната борса трябва да започне да извършва продажба на електроенергия по часове за същия ден. В момента това става за следващия ден. През 2018 г. трябва да започне и интеграцията на нашия пазар на енергия с този на Румъния.

България


Напиши коментар:


Публикувай