1 030 0

Европейската инвестиционна банка с офис в България

Снимки: М. Богданова ©
Снимки: М. Богданова ©
Милена Богданова

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) откри първия си офис в България. Той ще бъде разположен в София. Банката е основана през 1958 г. „Нашата банка е създадена по силата на римския договор 1958 г. Ние сме два пъти по-големи от Световната банка и трябва да оказваме въздействие и да допринасяме за промените. ЕИЦ пое много важната задача да оказва подкрепа на държавите членки за преодоляване на предизвикателствата в резултат на финансовата криза. През последните няколко десетилетия имаше недостатъчни инвестиции в ЕС и това се превърна в пречка пред развитието на нашия континент. От това произтичат множество рискове и заплахи. В този контекст Европа е изправена пред повече предизвикателства и по-големи възможности”, каза по време на официалното откриване на офиса президентът на ЕИБ Вернер Хойер.

За последните 25 години ЕИБ е оказва подкрепа на основни сектори от българската икономика като енергетика, ж.п. транспорт, устойчив транспорт, енергетика, управление на отпадъците и местните малки и средни предприятия. Оказваме съществена подкрепа на последните, мобилизиране на ресурсите по линия на плана Юнкер.

ЕИБ също така предлага консултантски услуги за подготвянето и изпълнението на проекти.

В сравнение с други европейски страни финансовата ни експозиция в България е висока – 60% от БВП на страната на глава от населението към края на 2016 г. Това е два пъти повече от средното за ЕС.

„Една от целите на нашето представителство в София е да бъдем хората на първа линия, които да могат да откликват на заявки с проекти. Винаги сме били ангажирани към подкрепа за инвестиции в реалната икономика. Не предоставяме държавно финансиране”, допълни Хойер.

„Откриването на офис в България ще даде възможност на българския бизнес и ще го улесни максимално много в представянето на проектите му. Това е банката на европейските държави. Над 4.8 млрд. EUR е кредитирала ЕИБ у нас. Това е огромен финансов динозавър. Но е и признание за стабилната банкова система за това, което и ръководството на БНБ, а и на всички финансови институции в България полагат като усилия години наред за стабилизиране на тази система”, каза премиерът Бойко Борисов. Той допълни, че очакванията са високи, тъй като има доста проекти по плана „Юнкер”.

Близо 467 млн. EUR са отпуснатите през 2016 г. заеми от страна на ЕИБ в България. За периода 2012-2016 г. банката е осигурила средства в размер на 1.6 млрд. EUR.

ЕИБ е институцията за ЕС за дългосрочно кредитиране, чийто акционери са държавите членки на ЕС. Банката предоставя дългосрочно финансиране на обосновани инвестиции, като подпомага растежа, заетостта, регионалното сближаване и мерките в областта на климата в Европа и по света. През 2016 г. е финансирала проекти на обща стойност 75 млрд. EUR.Напиши коментар:


Публикувай