648 0

Правим повече бизнес със съседите

Снимка: Министрество на икономиката
Снимка: Министрество на икономиката
Милена Богданова

По-близки търговски отношения и увеличаване на обема на двустранните инвестиции между България и Румъния са основните цели, към които ще се стремят двете държави след подписването на Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и румънското Министерство на бизнес средата, търговията и предприемачеството.

Двете страни ще обменят информация за въпроси, свързани с привличането на инвестиции, включително информация за потенциални бизнес партньори, както от България, така и от Румъния, публични статистически данни, аналитични прегледи, резултати от пазарни проучвания, както и информация за държавните регулаторни мерки. Българската и румънската страна ще работят съвместно за развитието на устойчива икономика и ще си сътрудничат в случай на проекти и програми, свързани с публично-частното партньорство, което може да бъде от полза и за двете страни.

На срещата след подписването министърът на икономиката Емил Караниколов и румънският му колега Илан Лауфер обсъдиха развитието на търговско-икономическото сътрудничество чрез насърчаване на различни форми като бизнес-форуми, изложения, сътрудничество на пазарите на трети страни, както и подкрепа за малките и средни предприятия от двете страни.

Съществува потенциал за нарастване на обемите в двустранната търговия в области като: машиностроене, електроника и електротехника, строителство, хранително-вкусова промишленост, текстилна и трикотажна промишленост, IT и аутсорсинг.

На предстоящите съвместни форуми ще бъдат обсъждани проблеми пред бизнеса, като тези с работната ръка, облекчаване на визите за работниците и намаляване на административната тежест. Също така ще се подкрепят и насърчават контактите между български и румънски фирми, като в тази връзка се подготвя двустранен бизнес форум в началото на ноември в София.Напиши коментар:


Публикувай