683 0

Национален форум на данъчните експерти на общините във Велинград

Национален форум на данъчните експерти на общините във Велинград
Милена Богданова

Кметът на Община Велинград д-р Костадин Коев откри и приветства участниците в двудневния Национален форум на данъчните експерти от общините, който се провежда във Велинград. Организатори на форума са Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество „НОСРБ-Актив”.

Официални лица на работната сесия 1 бяха заместник-изпълнителният директор на НОСРБ Емил Савов и експерт в Парламентарната комисия по бюджет и финанси в 44-тото народно събрание Николета Колева.

Участие в събитието взеха над 150 ресорни заместник-кметове, директор на дирекции, началници на отдели и експерти от приходните администрации на общините. От Община Велинград участие взеха заместник-кметът на Община Велинград Атанас Палигоров, началникът на отдел „Местни данъци и такси” Снежана Цанова и експертът към отдел ”МДТ” Спас Шулев.

В дискусиите ще бъдат акцентирани предложенията за промени в нормативната уредба и позицията на НОСРБ по тях, мерките за повишаване на събираемостта на данъчните и неданъчните приходи, предоставяне на електронни услуги по МДТ , електронния обмен на данни и мерките за недопускане на оспорване и отмяна на наредбите по ЗМДТ.Напиши коментар:


Публикувай