1 883 0

Обучават младежи в сегмента на енергийната ефективност

Обучават младежи в сегмента на енергийната ефективност
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова

Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) ще посредничи при обучаването на млади специалисти от различни фирми и браншове в сферата на енергийната ефективност, управлението на ресурсите и фирмената мобилност. Проектът „Young Energy Europe“ (YEE) е част от Европейската инициатива за опазване на климата (EUKI), която Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност създаде миналата година в отговор на Парижкото споразумение относно изменението на климата от 2015 г.

Целта на проекта, който се финансира от федералното министерство, е да подобри мерките, които компаниите предприемат за опазване на климата. Трансферът на знания и опит в посока от Германия към България е заложен като ключов детайл. Проектът ще се осъществява паралелно в четири държави - България, Гърция, Чехия, Унгария в продължение на 3 години. В Германия подобни инициативи се провеждат от 2013 г. До този момент в страната има подготвени над 4000 енергийни скаути, като броят на участвалите предприятия надвишава 1400.

Бъдещи енергийни скаути ще бъдат обучени да анализират разходa на енергия в предприятията, да измерват потреблението със съответните уреди, да използват и интерпретират получените данни с помощта на ментор от предприятието, където работят. Допълнително ще бъдат развити комуникационните и презентационни умения на участниците. Проектният мениджмънт и изготвянето на икономически анализ също са част от обучението. Програмата е еднакво полезна както за младите професионалисти, така и за предприятията. Използвайки знанията на своите служители, фирмите ще могат да ограничат енергопотреблението, да станат по-конкурентоспособни, както и да дадат своя принос в опазването на околната среда. Уъркшопите ще се повтарят всяка година с нови групи. Възрастовото ограничение за участниците е до 35 години. Очаква се през ноември 2018 г. България да има първите енергийни скаути.

Желаещите за заявят участие в проекта трябва да попълнят онлайн формуляр на интернет страницата на Германо-българската индустриално-търговска камара - http://bulgarien.ahk.de/bg/dienstleistungen/young-energy-europe/.Напиши коментар:


Публикувай