2 424

Какъв беше пазара на труда в Пловдив през 2018?

Какъв беше пазара на труда в Пловдив през 2018?
Снимка: Shutterstock

Според 11% от работодателите в Пловдив се очаква увeличение на работните местa, 1% от тях споделят, че намеренията за наемане на работна сила намаляват , а 82% не прогнозират промяна.

На регионално ниво Пловдив се нарежда на второ място след Варна, по сила на пазара на труда в България.

В сравнение с изминалата 2017 година плановете за наемане на служители остават сравнително стабилни.

Търсещите работа в Пловдив и региона, могат да очакват добрият темп на наемане в секторите:

„Производство“ с 18%, „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ с 13 %, „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ с 12%, „Търговия на едро и дребно“ с 10% „Публичен и социален“ 7%, "Строителство" с 15 %, „Минно дело“ с 12 %, „Транспорт, складове и комуникации“ с 8 %.

Брой обяви публикувани за гр. Пловдив през 2018 г. в Zaplata.bg - 4513 бр.

Снимка: Zaplata.bg

Какъв беше пазара на труда в Пловдив през 2018?

Общ брой кандидатствания по обявите - 28931 бр.

Снимка: Zaplata.bg

Какъв беше пазара на труда в Пловдив през 2018?

През погледа на работодателите от Пловдив

Компанията „Белла България АД“, която развива своята дейност в сферата на производството на хранителни продукти, споделя своето мнение, относно пазара на труда в Пловдив през 2018 г.

Рангел Айвазов - Специалист Подбор на персонал в Белла България АД

Снимка: Рангел Айвазов

Какъв беше пазара на труда в Пловдив през 2018?

Г-н Айвазов, какви са Вашите виждания за пазара на труда през 2018 г. в региона?


Актуалните към днешна дата особености на пазара на труда в региона на Пловдив, са повлияни от тенденцията в национален мащаб, да се наблюдава все по-сериозен дефицит на квалифицирани кадри. Ако в миналото "работниците са търсили работодателя", то сега е именно обратното - "Работодателят търси работници". Очерталата се тенденция за напускане на хора от страната, с цел по-добра реализация в чужбина, е много съществен фактор. На местния пазар се появиха и нови инвеститори. Именно поради тези причини пазарът на труда за 2018 г. в региона на Пловдив, се отличава с все по-засилена конкуренция между работодателите по отношение на подобряване на 3-те основни компонента, които всеки кандидат-служител оценява: работни условия, възнаграждение и социален пакет.

При какви позиции и на какви нива срещате трудности, при наемането на работни кадри?

Като всяка компания, развиваща производствена дейност, в "Белла България" най-висок е процентът на заетост в направленията, свързани с изпълнението на продукцията. Имайки предвид факта, че темпът на нарастване на работните позиции е по-голям от темпа на нарастване на работоспособното население, останало в пределите на страната, намирането на производствени кадри става все по-трудно. За част от дейността на компанията са необходими професионалисти със специфични технически умения, които макар и да са от важно значение за бизнеса, не са особено привлекателни за младите хора.

Бихте ли могли да направите сравнение спрямо други ваши представителства, в други градове?

"Белла България" разполага към момента с 9 големи производствени бази, с технологично оборудване от най-ново поколение. Тези бази са ситуирани в различни градове, като освен в Пловдив, производството е съсредоточено и в рамките на Ямбол и Добрич. В тези два града също се наблюдава съсредоточаване на нови инвеститори, което прави ситуацията с търсенето на персонал, аналогично с тази в Пловдив.

Виж актуалните предложения от Белла България АД

Компанията „Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД “ е част от международния концерн "ЛИБХЕР", принадлежаща към направление за бяла техника, лидер в сектора​, споделя своето мнение, относно пазара на труда в Пловдив през 2018 г.


Красимир Кирков – Ръководител отдел Човешки ресурси в Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

Г-н Кирков, какви са Вашите виждания за пазара на труда през 2018 г. в региона?

През изминаващата година Пловдивския регион бележи ръст в индустриалното развитие. Нови фирми стартираха, други се очаква да стартират, а стари разшириха своите производства около „Града на тепетата“. Чувствително се раздвижи пазара на труда, но вече не говорим за подобряване, а за влошаване – от едната страна търсенето е голямо, от другата страна липсва желание за работа и съответната квалификация. Засили се конкуренцията между фирмите за търсене на персонал. Те се стремят да намерят своята идентичност и да се откроят измежду другите и тук силата на работодателската марка играе все по-голяма роля. Повишеното търсене доведе и хора от други региони на страната в Пловдив. Това обаче не може да компенсира постоянното заминаване на българи извън страната. Подобри се бизнесът на фирмите посредници за лизингов персонал.

При какви позиции и на какви нива срещате трудности, при наемането на работни кадри?

В „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД реализация могат да открият хора с желание за работа, както в производството, така и специалисти с технически и икономически профили. И при двете групи има определени трудности – едните имат големи претенции към работата, показват по-слаба привързаност към фирмата, напускат по-често, заминават към западна Европа. При другите техническата квалификация не е на желаното ниво, липсва добро владеене на немски или английски език (има много международни проекти и владеенето на чужд език е необходимо условие за успешно представяне). Затова основа за наемането в много случаи, е личността на кандидата, неговото отношение към работата и потенциалът, който ние виждаме в него, а не какъв опит има и какво знае. Започвайки при нас, ние инвестираме огромни ресурси, време и пари, в развитието на своите сътрудници, следвайки две от нашите политики - „Ключът към успеха са нашите сътрудници“ и „Развиваме себе си, а с това и фирмата“. Но ако трябва да обобщим, по-голяма трудност ни създава търсенето на оперативен персонал.

Като източници на бъдещи кадри използваме активно стажантски и стипендиантски програми за инженери по машиностроене, автоматизация, електротехника и ИТ. Работим и с професионалните училища. Силната работодателска марка и широк социален пакет продължават да отличават „Либхер“ като предпочитан работодател в региона и ни помагат много за попълване на вакантните позиции.


Бихте ли могли да направите сравнение спрямо други ваши представителства, в други градове?

Нямаме представителства в други градове

Виж актуалните предложения за работа от Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД

Компанията „TELUS International Europe“, която развива своята дейност в сферата на телекомуникациите, споделя своето мнение, относно пазара на труда в Пловдив през 2018 г.

Йорданка Дуле - Старши мениджър Подбор на персонал в TELUS International Europe

Снимка: Йорданка Дуле

Какъв беше пазара на труда в Пловдив през 2018?

Г-жо Дуле, какви са Вашите виждания за пазара на труда през 2018 г. в региона?

През 2018 г. пазарът на труда се разшири осезаемо, не само в столицата, но и в Пловдив. Това засили и конкуренцията между работодателите. Много динамично се променят и условията, които работодателите предлагат. Освен заплащането, социалните придобивки, които се предлагат към офертите за работа, се превръщат в основен фактор за решението на кандидатите.

Интересното тази година е, че наблюдаваме и продължаващ интерес от страна на българи, които живеят в чужбина да се върнат и работят обратно в България. Чрез програмата ни „Мога Там. Искам Тук“, която предлага финансови бонуси на българи, които се завръщат, даваме възможности за кариерна реализация в международна среда в България.

Все повече наблюдаваме и повишен интерес от страна на младите хора, които все още учат, да съчетават обучението си с кариерното си развитие. Все повече ученици и студенти не чакат да завършат образованието си, за да започнат да работят, а търсят вариант, чрез който да ги комбинират. Нашият начин да отговорим на това желание е като предлагаме гъвкаво работно време на смени от 4, 6 или 8 часа.

При какви позиции и на какви нива срещате трудности, при наемането на работни кадри?

Традиционно, в най-кратък срок запълваме отворените позиции с английски език. Тази година, например, стартирахме нов гейминг проект в Пловдив, който се радва на изключителен интерес от страна на кандидатите.

Все още изпитваме недостиг на кандидати с немски, френски, испански и италиански език. За да отговорим на тези нужди екипът ни организира целогодишно безплатни езикови академии по немски и френски, с продължителност до пет седмици. След успешното преминаване през обучението, кандидатите не само са повишили нивото си по съответния език, но и са придобили необходимата увереност за работа с клиенти. За настоящите ни служители предлагаме и редица обучения за развитие на личностни умения. Тази практика дава възможност на колегите ни да се развиват кариерно в рамките на компанията.

Бихте ли могли да направите сравнение спрямо други ваши представителства, в други градове?

Към момента, TELUS International Europe има офиси в два града в България – София и Пловдив. Разбира се, пазарът на труда в двата града се различава по множество критерии. Например, след завършване на средното си образование, голяма част от младежите заминават за столицата, за да учат и част от тях стартират кариерата си именно там и се установяват за постоянно, докато в Пловдив се завръщат хора, които вече са започнали да градят кариерата си другаде, но предпочитат спокойствието и предимствата, които градът може да осигури.

Като столица на културата през 2019 г., очакваме Пловдив да стане притегателен център за способни и образовани хора, като част от тях ще предпочетат града и за постоянен дом, което ни дава възможност да ги привлечем към голямото семейство на TELUS International.

Еднакво добре работи на двете ни локации Амбасадорската ни програма, чрез която всеки който има познати и приятели, които владеят чужди езици, може да ги препоръча и да получи бонус при наемането им.

Виж актуалните предложения за работа от TELUS International Europe


Още по темата