15 482 126

Вериги заплашиха с наказателни процедури, ако поискат 1/2 от площта им за бг продукция

Според Сдружението за модерна търговия (СМТ) проектът погазва основните принципи на пазарната икономика

Вериги заплашиха с наказателни процедури, ако поискат 1/2 от площта им за бг продукция
Снимка: БГНЕС/Илюстративна

Големите търговски вериги у нас излязоха с остра позиция срещу проекта за правителствено постановление, изискващ от тях да продават български храни на минимум половината си площ, съобщава "Офнюз". Сдружението за модерна търговия, в което членуват "Аванти", "Билла", "ДМ България", "Кауфланд”, "Лидл България ЕООД & Ко” и др., обяви искането за погазващо основните принципи на пазарната икономика.

Ето какво се казва в позицията му:

"Според представен ни днес от Министерството на земеделието, храните и горите проект на постановление на Министерския съвет за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България в търговските вериги, продаващи храни трябва да се обособят места (щандове, регали, хладилни витрини и др.) за български храни, които да заемат минимум половината площ за всяка групи храни. Тези храни трябва да се купуват директно от производителите в съответната област на всеки магазин, или до 200 км. от областния център, а продукцията им не може да бъде продавана на промоционални цени, освен с изричното им писмено съгласие.

Според Сдружението за модерна търговия (СМТ) проектът погазва основните принципи на пазарната икономика. Предложените промени биха довели до изключително вредни последици за всички участници на пазара на хранителни стоки – българските потребители, търговците на дребно и самите български производители".

Според сдружението "предвидените мерки забраняват утвърдените бизнес модели на търговските вериги, които предлагат на милиони българи качествени храни на ниски цени, благодарение на оптимизация на процесите и безкомпромисен контрол на качеството. В резултат може да се очакват повишаване на цените, ограничаване на избора и дефицит на много стоки и достигане до пазара на храни с ниско качество".

Те прогнозират, че противно на целта на проекта - да подкрепи българските производители, за много от тях ще има негативни резултати, като най-тежко ще пострадат производителите на над 200 км. от София, където е концентрирана значителна част от потреблението на храни в България.

“Притискането” на тези производители чрез административна мярка в полза на други не е справедливо спрямо техните досегашни вложения в иновации и производствени мощности на основата на прогнозни количества за продажба в хранителните вериги - категорични са от сдружението.

Оттам подчертават, че "предложените промени противоречат и на законодателството на ЕС в редица области като нарушаване на свободата на движение на стоки, ограничаване на конкуренцията и нерегламентирана държавна помощ и ще доведат до наказателни процедури срещу България".

Според тях така не може да се помогне на българските производители, а ги прави по-неконкурентоспособни. Според сдружението се защитават основно интересите на сивия сектор, който "в условията на извънредно положение не успява да намери пазар за несертифицираната си продукция и се опитва да влезе в търговските вериги през „задната врата". Апелираме към Министерския съвет да не приема постановлението - пише още в позицията.

Икономическите аргументи на бизнеса са:

1. Споделяме желанието за по-силно потребителско търсене на български стоки, но задоволяване на това търсене не може да става с регулации, а по естествен и пазарен път, като водещото за потребителите е цена-качество, а попълването на асортимента се прави според бизнес модела на всеки търговец, неговото пазарно позициониране и натрупаните анализи за търсенето от страна на потребителите.

2. Ограничаването на промоциите директно вдига цените храните. Около 1/3 от оборота на хранителните вериги е с промоционални стоки. Това означава, че разходите на домакинствата за храни ще се вдигнат значително в без това тежък за всички български потребители момент.

3. Обособяването на блокове за български стоки на различни по рода си продукти/продуктови групи, които са поне 50% от площта на продаваните продукти, при отчитане на оборудване, информационни/указателни табели и отстояния, води автоматично до допълнителна загуба на 20-30% площ за търговците, което представлява квази данък за дейността.

4. Технологията на листване на нови артикули/продукти в търговските вериги е пряко свързана с гарантирането на интересите на потребителите. В тази връзка търговските вериги изискват наличие на поне един от общоприетите международни сертификати, както и извършване на одити на производствените бази и на самите продукти, съгласно политиката на съответната компания за безопасност и качество на новите продукти. Процесът отнема не по-малко от 4-6 месеца работа на търговците и одитните дружества.

5. Разстоянието от 200 км. е определено от локацията на търговския обект, при положение, че логистичният модел на работа на търговските вериги стъпва на доставки до централен склад, от който на свой ред се доставя до филиалната мрежа с цел оптимизиране на логистичните разходи и единен контрол на количество и качество на доставките, което също оптимизира разходите. Предложената регулация постига точно обратното - увеличени логистични разходи.

6. Организирането на блокове/щандове - проектиране, произвеждане, доставка на оборудване, намиране на нови доставчици, договаряне с тях, подписване на договори и старт на поръчки и доставки - ще отнеме месеци (по първоначална оценка минимум 6 месеца), в които на производителите няма да може да се помогне с реализация на продукцията, на потребителите няма да може да се осигури нужното количество продукти, а за търговските вериги ще възникнат много допълнителни разходи и ограничения на продажбите, които ще доведат до нуждата от съкращаване на персонал и допълнително засилване на негативните ефекти от кризата, вместо тяхното намаляване.

7. Има риск от невъзможност за покриване на количествата на ниво производители. По-слабата конкуренция рискува да ограничи избора на потребителите и по правило, при равни други условия, да вдигне цените на храните. Твърде е вероятно липсата на стимули за конкуренция между производителите да доведе до влошаване на качеството на предлаганите стоки

8. Нуждата от допълнителна инвестиция за извънредно оборудване ще рефлектира върху крайната цена към клиента и ще направи стоките с български произход неконкурентни.

9. Българските производители, които все още не работят с големите търговски вериги трябва също да направят големи инвестиции. Необходимото качество на храните по европейски стандарт не може да се постигне в рамките на няколко дни, дори и месеци, от тези български производители, които и досега не са могли да го направят.

10. Липсва ясна дефиниция за „продукт, произведен в България”. Не става ясно как ще се прилага изискването, когато в храната са вложени суровини с различен произход, включително когато определени суровини традиционно не се произвеждат в България. Същевременно, не се държи сметка, че много традиционни български продукти под български марки се произвеждат в България, но с небългарски суровини, а много продукти под чуждестранни марки се произвеждат в България с български суровини.

11. Структурата на българското производството не е равномерна на територията на страната, което означава, че освен до различно ценообразуване, това ще доведе и до неравнопоставеност на условията за различни производители в различни региони, заради разликата във възможностите им за производство. Няма субсидиране, което да може да ги уеднакви, тъй като наличието или развитието на потенциална работна сила, климатични особености и природа са фактори, които не се влияят от никакви регулации. С предложените регулации освен това част от магазините ще останат празни, или полупразни поради обективна невъзможност да бъдат заредени по изискванията на проекта.

12. Добрите български продукти и техните конкурентоспособни производители отдавна са широко представени и успешно се продават на рафтовете на модерните търговски вериги. Нещо повече, получили са и получават експортни възможности в много европейски държави. “Притискането” на техните продукти чрез административна мярка в полза на други не е справедливо спрямо техните досегашни вложения в иновации и производствени мощности на основата на прогнозни количества за продажба в хранителните вериги.

13. Евентуална реципрочна мярка в тези експортни пазари за продуктите на изнасящите български производители (заради планираните сега с проекта ограничения за импортни продукти от тези страни) ще съсипе това диверсифициране на пазарните им експозиции, постигнато благодарение на мрежата от магазини на търговските вериги в Европа.

14. Проектът е дискриминационен към търговските вериги спрямо останалите участници в логистичната верига на снабдяване на населението с хранителни продукти.

15. Въпреки че изискването за дела на продуктите с български произход е отправено към търговците, изпълнението на регулацията на практика е в ръцете на потребителите и производителите. В същото време, противно на логиката в организацията на веригата на доставка на храни, отговорността и санкциите съгласно проекта са вменени само на търговците, което представлява дискриминация.

16. Прилагането на тази регулация ще увеличи цените на предлаганите стоки в търговските вериги, а оттам и разходите на потребителите. А по-високите цени на българските храни ще намалят потреблението им.

17. Целта да се помогне на българските производители се споделя от търговските вериги, но не се постига с настоящия проект. Той прави българските производители по-неконкурентоспособни.

18. Най-тежко ще пострадат българските производители на разстояние над 200 км. от София, където е концентрирана значителна част от потреблението на храни в България.

19. Проектът защитава основно интересите на сивия сектор в страната, който в условията на извънредно положение не успява да намери пазар за несертифицираната си продукция и се опитва да влезе в търговските вериги през задната врата.

20. Основната цел на държавата следва да е обезпечаване на населението със свежи и качествени храни на ниски цени. Предлаганите мерки водят до точно обратното.

Правните им аргументи гласят:

1. Кризисната ситуация, предизвикана от пандемията COVID-19, не оправдава въвеждането на нормативни мерки в противоречие на чл. 34 от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС), съгласно който „Количествените ограничения върху вноса и всички мерки, имащи равностоен ефект, се забраняват между държавите-членки“. Към момента мерки, подобни на предвидените в проекта, не са предприети в нито една държава-членка на ЕС.

2. Проектът представлява „технически регламент“ по смисъла на Директива (ЕС) 2015/1535 от 9 септември 2015 г. Съгласно чл. 1 от Директивата, държавите членки са задължени да нотифицират пред ЕК подобни проекти преди да ги приемат. Справка в системата TRIS на ЕК показва, че България не е нотифицирала проекта и съответно той не е разгледан от ЕК. Евентуалното му приемане в противоречие с приложимата процедура ще доведе до наказателна процедура срещу България. За сравнение, България е нотифицирала в TRIS т. 5 от Решение № 159 от 08.03.2020 на Министерския съвет за предприемане на мерки във връзка със заболяването COVID-19 за забрана на износа на предпазни медицински средства (еднократни гащеризони, маски с филтър, хирургични маски, защитни очила, латексови/нитрилови ръкавици и калцуни). Много други държави също са нотифицирали проекти на законодателство с антикризисни мерки, което нагледно показва, че системата за нотификация по Директива (ЕС) 2015/1535 продължава да е задължителна и приложима в условията на пандемия и извънредно положение.

3. Освен нарушаване на свободата на движение на стоки, която стои в основата на единния вътрешен пазар на Европейския съюз, въвеждането на предвидената в проекта мярка представлява и ограничение на конкуренцията. Поради селективния ѝ характер тя има всички белези на държавна помощ, която подлежи на нотификация пред Главна дирекция „Конкуренция“ на ЕК. Приемането на държавна помощ без предварително разрешение от ЕК е забранено от ДФЕС и представлява основание за образуване на дело от ЕК срещу България. Правилата за нотификация на държавна помощ също продължават да са приложими по време на криза. За сравнение, България е нотифицирала пред ЕК приетата с ПМС № 55 от 30.03.2020 г. мярка за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение (т.нар. мярка „60/40“). Постановлението на МС изрично предвижда, че мярката може да се приложи само след одобрение от страна на ЕК.

4. Практика от ЕС и друго държави-членки за подобна регулация.

На 15.02.2017 г. Европейската комисия откри процедури за установяване на нарушения на правото на ЕС срещу Румъния и Унгария за това, че са въвели в националното си право протекционистки мерки, ограничаващи свободното движение на стоки и свободата на установяване. Основните критики на ЕК към влезлия в сила през 2017 в Румъния закон (големите търговци на дребно са задължени да предлагат най-малко 51% храни и селскостопански продукти от местни производители) са свързани със:

• Свободното движение на стоки.

• Нарушение на свободата на установяване, поради ограничаването на правото да на избор на продуктите, които се предлагат. Ограничение на тези права е възможно само в изрично определени случаи и при прилагане на принципа на пропорционалността.

• Предвижда се чрез държавно регулиране едни производители/доставчици да се облагодетелстват за сметка на други, което създава съмнение за забранена държавна помощ.

• През февруари 2020 Румъния е предприела стъпки за изменение на Закона си след наказателната процедура на ЕК.

През 2016 г. по повод мотивирано становище на Европейската комисия Словакия е оттеглила текст в закон за храните, съдържащ изискване към търговските вериги с голям оборот да публикуват и докладват информация относно произхода на стоките, които предлагат. Според Европейската комисия това изискване има ефект на количествени ограничения на свободното движение на стоки, тъй като води до създаване на предубеждение на потребителя към стоките с произход извън Словакия и насърчава търговските вериги да продават местни стоки. В миналото неуспешни опити за въвеждане на мерки за насърчаване на потреблението на местни стоки са били предприемани и в други държави (напр. Ирландия, Германия).

5. Проучването ни на държави извън ЕС, които са въвели ограничения относно храните, показва следното:

• Само няколко държави извън ЕС (които не подлежат на европейските регулации) са въвели временно ограничение/забрана за износа на конкретни храни – Русия, Казахстан, Сърбия и Виетнам. Така например, Русия е ограничила износа на зърно в периода април-юни 2020 г., Казахстан е забранил износа на пшенично брашно, елда, захар, слънчогледово олио и някои зеленчуци до 15 април 2020 г., Сърбия е забранила износа на слънчогледово олио и други продукти. Дори тези държави обаче не предвиждат задължителна квота стоки от местно производство за търговците на храни.

• В Индия е съществувало задължение за 30% местни доставки, което се счита за анахронизъм и през 2019 г. е преразгледано, тъй като препятства навлизането на пазара на търговци като Apple, IKEA и много други, които разчитат на собствени марки със световна дистрибуция.

6. § 3 от преходните и заключителните разпоредби предвижда, че постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник и се прилага до 31.12.2020 г. Същевременно, § 1 предвижда, че постановлението се приема във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. След като предвидените в постановлението тежки и антипазарни ограничения на търговията с храни се разглеждат като мярка в контекста на извънредното положение, то е налице е необяснима диспропорция между срока на извънредното положение (до 13.05.2020 г.) и тези ограничения (до 31.12.2020 г.). Тя няма нито юридическо, нито икономическо основание и води до още по-съществено засягане на интересите на пазарните оператори и на потребителите.

7. Правните ни аргументи се подкрепят и са обследвани и обосновани в решение на КЗК № 228 от 28.02.2017 по ЗИД на ЗХ в същата посока. Заключението на Комисията гласи: „Въвеждането на разпоредби, които да уреждат използването на понятието „българско“ за целите на опаковането, етикетирането и рекламирането на храни не е необходимо, тъй като тези въпроси вече са уредени на ниво ЕС.

Задължението за обектите за търговия с храни с годишен оборот над 2 млн. лв. част от количествата на определени групи предлагани продукти да са произведени в България ограничава конкуренцията в няколко аспекта. Тази регулация създава географски бариери за свободното движение на стоки, което е свързано с риск от излизане от пазара на някои чуждестранни доставчици, включително може да доведе до отпадане на продукти, които не са взаимозаменяеми с български. Всичко това е свързано и с редица неблагоприятни последици за потребителите като ограничен избор, по-високи цени, риск от дефицит на стоки, поради недостиг на български стоки, чрез които да се покрие минималния процент, риск от некачествени продукти в разрез с мотивите за здравето на гражданите. Освен това, разпоредбата не само поставя в привилегировано положение българските спрямо чуждестранните доставчици, но и малките спрямо големите търговци на дребно. Изискването за минимален процент български продукти ограничава и възможностите на търговците на дребно сами да определят стратегията, чрез която да привличат потребителите. Пазарната икономика се основава на взаимодействието между търсенето и предлагането, поради което естествените пазарни механизми, а не регулации биха създали предлагане, което да удовлетвори насрещното търсене. Трябва да се има предвид също, че в действащата нормативна уредба са предвидени средства за защита на българските производители от нелоялни търговски практики от страна на търговците на дребно, поради което не е необходимо въвеждането на допълнителни мерки в тази насока, които ограничават конкуренцията. Дефиницията за свежи плодове и зеленчуци, която изключва тези, които не са произведени в България, също може да ограничи конкуренцията, като ограничи свободното движение на стоки, създавайки риск от връщане назад във времето към дефицит на плодове и зеленчуци извън сезона, характерен за периода преди либерализиране на външната търговия. Нормативното определяне на по-кратък срок за плащане за бързо развалящи се храни представлява допълнителна ненужна намеса в свободата на договаряне, която е възможно да се окаже в ущърб на доставчиците, които е трябвало да защити, при евентуално предоговаряне на други условия по договора.

Подпомагането на българските производители не следва да се осъществява чрез мерки, които не само че не са в състояние да реализират заложените цели, но и ограничават конкуренцията, трябва да бъдат съобразени с правилата за държавни помощи и в рамките на правните възможности, предоставяни от Общата селскостопанска политика на ЕС.“

Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 27 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Ужас

  271 45 Отговор
  Дано ви затворят до една!!! Само български вериги с българска продукция!! Дерете ни кожите с боклуци откъде ли не!!!

  Коментиран от #15, #47

 • 2 Аноним

  63 181 Отговор
  Ако искаме празни магазини заложете на на бг хранителни стоки

  Коментиран от #12, #63, #109

 • 3 Този коментар е премахнат от модератор

 • 4 Домакин

  218 22 Отговор
  Като не им харесва, да си вдигат чукалата.
 • 5 шкюмбето

  108 9 Отговор
  въх нидей от де ще взимам торбички
 • 6 Българина

  144 12 Отговор
  Само ще ви кажа, че в Швейцария няма чижди вериги, толкова са малко, че ги търсиш с карта буквално. Само местни 2-3

 • 7 Бай Благой

  163 14 Отговор
  Ми да си ходят там от дето са дошли.
 • 8 Алфа Вълкът

  125 14 Отговор
  Тия неща се договарят преди да се пуснат да ни изнасят парите. Не зная кой кого ще съди, ама да не вземат по-буйни граждани да начупят хубавите им магазини, че не е хубаво така. Да вземат да изпълняват чужденците, че лошо за тях.
 • 9 unknom

  142 15 Отговор
  Да ги затварят. Ще се намери кой да вземе тяхния дял от пазара.
 • 10 BG гражданин и данъкоплатец

  174 12 Отговор
  Всички хранителни и строителни хипермаркети, които са собственост на чужди компании репатрират /изнасят/ печалбите си към фирмите-майки, т.е. на Запад - тук не остава нищо! Заплатите са ниски, няма социални пакети за работещите, а сега в кризата предлаганите заплати са смешни, а цените на много от стоките са се увеличили с 30-50 %... Кога държавата ще затапи кацата и ще спре изтичането на печалби и капитали, които подхранват други икономики и народи?!
 • 11 бай Шиле

  135 7 Отговор
  Нямаше нужда от толкова дълга пропаганда и кухи лозунги за "свободно движение" на стоки.Днес ЕК одобри "грижите" на Макрон за пазарната икономика.На Франция и Германия,де.Ясно е,че веригите са тук защото имат два пъти по голяма печалба от колкото в техните си държави.Ама не е луд.............
 • 12 Как ще

  136 11 Отговор

  До коментар #2 от "Аноним":

  Стимулираме българското производство. Вместо да купуваме български стоки и парите да отиват при българи които да дават работа на българи. Ние ще стимулираме и наливаме пари в чужда икономика вместо в нашата. Купувай тяхната стока която в България е тройно завишена за разлика от други страни. Аз предпочитам български стоки, а не чужди залежали в складове с години. Сменят срока с нов и им яж боклука. Яж им и месото от резервите стояло 100г някъде вместо предното месо. Аз подкрепям и купувам български стоки предпочитам парите ми да останат в България, а не в други държави!

  Коментиран от #17

 • 13 Този коментар е премахнат от модератор

 • 14 0000

  107 7 Отговор
  Време е да се изнасят от бг
 • 15 гъгъгъ

  58 4 Отговор

  До коментар #1 от "Ужас":

  реват А гъгъ крадливи шмекери
 • 16 8285

  141 9 Отговор
  Веригите да го дух-т! - Аз съм твърдо за и хич не ми пука от броженията им. Отдавна съм им обявил бойкот и не купувам от тях съвсем целенасочено. След като в целият ЕС субсидиите за земеделие са целенасочено високи за да съсипят производството ни. За това ядем испански ягоди, полски яйца и ябълки, белгийско и датско свинско. Това е нелоялна конкуренция, която трябва да бъде санкционирана. След като приеха плана Макрон за транспорта редно е и ние да им го начукаме ! Да си продават боклуците в Африка.

  Коментиран от #22, #119

 • 17 Този коментар е премахнат от модератор

 • 18 Някой си

  107 5 Отговор
  Какъв е проблема, че ще купуват директно от производителите ли? Крайно време е това да се случи!

  Коментиран от #51

 • 19 оня

  34 55 Отговор
  Ми като не ви харесва не купувайте от тях .Била примерно не съм чул да кара някой насила да влиза да пазарува или фантастико и т.н.Много е просто ето ти пазаря бягай купувай бг . неща ..

  Коментиран от #29

 • 20 бай Шиле

  142 6 Отговор
  Любопитно ми е,дали българска фирма оперираща в Германия ще може да пищи срещу решение на Правителството на Германия.И дали някой ще и даде трибуна за това пищене?

  Коментиран от #31

 • 21 Зара

  90 4 Отговор
  Няма такива боклуци като тия вериги. Няма да искат бг стоки, защото трябва да храним Полша и Румъния.
 • 22 Този коментар е премахнат от модератор

 • 23 Шпек Салам Народен

  117 9 Отговор
  Преди няколко години бях в Гърция за кратко. На връщане спрях пред Лидъл ,в гр.Драма май беше,да си взема вода .На касите чак се усетих,че в магазина освен мен ,двама шваби и още толкова негри,нямаше никой.Пра-зен.Тотал. Това изостри вниманието ми и през останалия път обърнах специално внимание на другите магазинчета-местни такива,които си имаха доволно клиентела.Че мисълта ми беше,че гърците си тачат тяхното и бойкотират чужди фирми и стоки.И тук ще стане така,лека полека народът се връща към кварталните магазинчета и по-големи БЪЛГАРСКИ супермаркети.

  Коментиран от #27, #83, #85

 • 24 Хахха хаааа

  4 5 Отговор

  До коментар #17 от "анти хибриден войн":

  Ха ааааа Хаааааа хааааааа
 • 25 Този коментар е премахнат от модератор

 • 26 бай Шиле

  81 6 Отговор
  Защо не си публикуват нормата на печалба тук и до нея нормата в Германия? Ами защото само с две цифри ще се обезмислият 2 страници мазни и демагогски "аргументи".

  Коментиран от #28

 • 27 анти хибриден войн

  25 80 Отговор

  До коментар #23 от "Шпек Салам Народен":

  Всеки може да пазарува, където си поиска, живеем в свободна държава, като искаш от кварталното, ОК, пазарувай! Веригите инвестират милиарди, хранят и плащат заплати и осигуровки на хиляди семейства, плащат данъци и такси за милиони, както и хиляди хора са избрали точно тях. Живеем в свободна държава, всичко частно, държавата не трябва да забранява подобни неща, анадъмму?
 • 28 Този коментар е премахнат от модератор

 • 29 Реклама

  36 8 Отговор

  До коментар #19 от "оня":

  Не си прав. Никой не може да те накара насила, но реклама на Била не си ли гледал. Дават ти 3-4 български продукта. Нали си сигурен, че хората няма да купят само тях.
 • 30 аман бе

  79 6 Отговор

  До коментар #13 от "анти хибриден войн":

  Аха милиарди в сгради от готови елементи които се събират и разглобяват за 2 седмици. Ние теглиме кредити (които ще връщаме с лихва), а тея ги изсмукват и отново и отново колелото се върти. Вън на ВСИЧКИ до една.

  Коментиран от #32, #34

 • 31 случайно минаващ

  69 5 Отговор

  До коментар #20 от "бай Шиле":

  Байно,чети заглавието.Те не пищят,те ЗАПЛАШВАТ!
 • 32 Този коментар е премахнат от модератор

 • 33 гост

  80 7 Отговор
  Тия могат да ни крадат златото могат да ни продават хранителни продукти без необходимите съставки ние да им плащаме прескъпия ток !!!!!! А ДА ПРОДАВАТ БЪЛГАРСКИ СТОКИ НЕ МОГАТ !!!!

  Коментиран от #112

 • 34 анти хибриден войн

  11 26 Отговор

  До коментар #30 от "аман бе":

  Ако не ви избие короната, анти-комунистите ще ви избият в един момент, да го знаеш!
 • 35 Селянин

  63 4 Отговор

  До коментар #3 от "Българина":

  Правилно! Бойкот на големите вериги! Аз лично, след последните боклуци, купени в една от тях, спрях да ходя там. Близо година и още съм жив...
 • 36 Щом

  66 3 Отговор
  Са направили магазини в друга държава ще се съобразяват с нейните правила и закони. Или са решили като са в България може да ни правят на диви калинки! В други държави спазват правила защо не и тук!
 • 37 Дръвчо

  81 7 Отговор
  Във Франция са 70 % за френското и другото за който се класира в изискванията за качество. Омръзна ми да ни пробутват полски и немски боклуци и ГМО. Съсипаха бг селското стопансво и животнъвъдство. Като искат да работят в България ще се съобразяват с нас иначе да си ходят. На никой няма да липсват с мизерното си заплащане и нискокачествени продукти.

  Коментиран от #57

 • 38 Вън.......

  68 6 Отговор
  Вън немедлено от България. Тия плащаха милиони на Костовата банда да съсипват Българското производство и селско стопанство. Сега събират на цяла Европа боклуците с изтекъл срок лепват новите етикети и лапай Ганьо. Ако Борисов ги натири заслужава паметник

  Коментиран от #40

 • 39 Хаджи хаджи Българин

  67 4 Отговор
  Най- хубавата статия , която прочетох днес! " Сдружението за модерна търговия, в което членуват "Аванти", "Билла", "ДМ България", "Кауфланд”, "Лидл България ЕООД & Ко” и др.,! Заприлича ми на ОПГ на първо четене! И е такава и на втори прочит! Лошото е , че едни лобистки мишки в Парламента, се прехранват от такива крупни търговски спекуланти! КАКВО Е Кауфман!??? Много просто!! Ако искаш да си продаваш стоката, трябва да наемеш, толкова сантиметри или метри площ! В това закрито хале! Нещо като еврейските столични Хали! Близо до Синагогата и които Софиянски ( срещу хронорар- върна на евреите! МОЕТО ПРЕДЛОЖЕНИ Е, АКО ТАКИВА ВЕРИГИ НЕ ПРОДАВАТ 50% ( МИНИМУМ) ОТ БЪЛГАРСКА ПРОДУКЦИЯ, ДА ИМ СЕ ОТНЕМЕ ЛИЦЕНЗА! Там трябва да се заеме Гешев, но парите са толкова големец, ( като и в мина Челопеч) , че ще затворят устата на всеки , дръзнал , да ги подгони!
 • 40 Хаджи хаджи Българин

  33 0 Отговор

  До коментар #38 от "Вън.......":

  Ако ги натири??? Но той работи с тях! Иначе това отдавна да беше станало! Анализирайте фактите само!???
 • 41 Дьмпиг Дьмпинг Дьмпиг

  35 2 Отговор
  Ей тва правят спрямо българските конкуренти на пазара тези Модерни търговци....
 • 42 Сух

  42 3 Отговор
  Тогава вън от България!!!
 • 43 Тия модерни търговци си показаха

  42 4 Отговор
  Рогцата.А пропо 1300 години че и повече да не би Българите да са оцелели щот са яли от модерни търговци.....
 • 44 Хаджи хаджи Българин

  41 3 Отговор
  Всяка фирма, носеща името БУЛГАР-,,,, ТАБАК, ПЛОД, КАР И АВИОКОМПАНИЯ, БЯХА УНИЩОЖЕНИ- ЕЛЕМИНИРАНИ, БЛАФОДАРЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНОИЪЕ 30 ГОДИНИ! САМО МАРКАТА ЦИГАРИ БТ- БЕШЕ ПОСНАТА ОТ ИЗРОЧЕН БЕРЛИН ДО ВЛАДИВОСТОК!!!!! А СЕГА, НЯКОЙ ДА СИ СПОМНЯ ЗА НЕЯ! САМО ПРИМЕР!!!
 • 45 Behemoth

  13 53 Отговор
  Аз съм доволен от веригите ...голям кеф ми беше като изквичаха и умряха кварталните магазинчета държани от Ганьовците...

  Коментиран от #46

 • 46 Сергияджия

  28 5 Отговор

  До коментар #45 от "Behemoth":

  Наближава времето га ша търсите един крив морков и един мек домат ама няма да имааааааа.Ша си гризете таблетите и клавиатурите и тогаз ща да сетиш за мене.......

  Коментиран от #48

 • 47 Еми що пазаруваш?

  18 5 Отговор

  До коментар #1 от "Ужас":

  Ходи на пазара и от бабите си пазарувай
 • 48 Не ви ща ни морковите

  4 23 Отговор

  До коментар #46 от "Сергияджия":

  Ни доматите ....от майка Турция са по хубави плодовете и зеленчуците

  Коментиран от #53

 • 49 tapanar40

  39 2 Отговор
  Абе защо все у нас нещо,което е в интерес на хората,не може да се осъществи,а в другите държави може?Как се случва това и защо?
 • 50 Мисля че не е правилно

  11 14 Отговор
  Ако производителя примерно на агнешко иска 15лв на кило или тоз дето гледа краставици иска 5лв на кило щото били български и не иска да сваля цената магазина какво да направи за да бъде конкурентен на пазара ?

  Коментиран от #91, #124

 • 51 Проблема е че

  28 7 Отговор

  До коментар #18 от "Някой си":

  Българския производител иска висока цена щото било българско...............А повечето от клиентите влизат в магазините само заради промоциите. Бабичката не се интересува дали е българско или не а си брои стотинките и гледа кое е намалено
 • 52 Обективен българин

  34 8 Отговор
  Българските производители да си преразгледат цените и да станат конкурентни на пазара тогава веригите сами ще ги търсят да им изкупуват стоката а не само да реват че цените не ги устройват

  Коментиран от #60

 • 53 Турски шпек ядеш

  6 2 Отговор

  До коментар #48 от "Не ви ща ни морковите":

  А явно го ползваш и за другоооо...
 • 54 мнение

  47 6 Отговор
  Абе вие имате ли представа какъв труд и пот стоят зад всяка земеделска продукция??? Това, че идват по-евтини продукти отвън е защото там първо има субсидия, второ производството е натъпкано с всевъзможна химия за по-висок добив и евентуално трето - мизерно заплащане на труда (ако е извън ЕС). Всяка нормална държава стимулира родното производство, само у нас е разграден двор и ядем боклуците на чужденците щото били по-евтини. Яжте турските и полските пластмаси от веригите, но дори на един обикновен пазар може да се намери в пъти по-качествена нашенска продукция на същата или даже по-ниска цена.
 • 55 Антонио

  30 4 Отговор
  Ех да можеха да се изнесат!Няма да стане ,те ни третират като индианци ,а май си го и заслужаваме!Просто пазарувайте в малките магазини ,ако мислите че е по-скъпо то отворете си и вие магазинче и продавайте евтино.
 • 56 Д. П.

  20 1 Отговор
  Всички чужди вериги да са нелегални, само млади успешни български предприемачи с майки шефки на тотото. Браво българи! Патротизъм! Ваш верен приятел, Д.П.
 • 57 карамфила

  31 3 Отговор

  До коментар #37 от "Дръвчо":

  В Ческия Лидл 60% от стокат е ческа.Закон,при първоначално подписване на договора ческата държава си е извоювала правото 60% от стоката да е ческа.
 • 58 Този коментар е премахнат от модератор

 • 59 Голем смях

  25 12 Отговор
  А къде е българската продукция?Ще набиваш скапани наденици и сирена ли?Няма по-долни от българските производители.Особено на колбаси и месни продукти,а и на сирена и кашкавали.Ние дори нямаме животновъдство,което да поеме българската продукция.Всичкото месо е от внос.
 • 60 стоян

  10 5 Отговор

  До коментар #52 от "Обективен българин":

  До 52 ком -Другарю -българските цени са ниски =но тия вериги слагат 20 % печалба и купуват най изкуствените храни с ниско качество от Европа=купихме по една унгарска патица от Лидъл на промоция с един приятел -и двете крачета бяха счупени и кървясали -попитах приятеля ми и той каза че и неговата имала счупен крак
 • 61 Blackthorn

  21 6 Отговор
  На веригите като не им изнася, да се сафрата и да си вървят в германия и другаде от където са дошли! В тази ниша празно няма да остане и ще се намери кой да ни продава съгласно правилата.
 • 62 име

  25 1 Отговор
  А директивата Макрон не нарушава основните принципи на пазарната икономика, нали? Щом е в техен интерес и за наша сметка, как ще е нарушение! Докато овчото стадо е залъгвано с новини за коронавируси, днес съветана на ЕС е приел директивата Макрон и я е пратил за гласуване в европейския парламент, но това никой не го забелязва.
 • 63 Буко Баламата

  19 2 Отговор

  До коментар #2 от "Аноним":

  Да се чуди човек как сме оцеляли толкова години без тях.
 • 64 НайСилното

  14 2 Отговор
  Не купувайте просто чужди стоки, аз от години като влезна в магаизина ... търся само и еднствено неща произведени в България и купувам от тях. Когато всички почнат да го правят - ще разберат и веригите, че не може да продваш каквото искаш ... а каквото хората искат !
 • 65 Ако България

  20 2 Отговор
  Ако България иска да оцелее. Трябва да копира политиката на Тръмп. Пълна изолация. Тези, които искат да останат, да се съобразяват с нашите условия. хайде стига сме им хранили техните пенсионери.
 • 66 1234

  20 2 Отговор
  Ама като не й изнася - хваща си багажчето, магазинчетата, и да изчезва от българските земи !!! Аз искам да ям българска продукция , а не такава от чужбина където субсидиите са 4-ни, производството 10-но, и съответно е по-евтино на едро логично !! И по-некачествено !!! Да живее БЪЛГАРИЯ !!
 • 67 1234

  19 3 Отговор
  Предпочитам да платя малко повече, но да ям българско, защото: 1. По-качествено е в повечето случаи! 2. Парите ми остават в България, не се изнасят навън!!!!! 3. Мисля за държавата си, аз няма да бягам, тук съм роден тук ще живея. Децата ми след мен също ще ги убедя да не бягат.

  Коментиран от #120

 • 68 1234

  18 3 Отговор
  Чакайте сега! Като ще въртите търговия в България, ще спазвате правилата. Точка! Иначе - бегом навън. Все някой ще остане и ще купуваме от него вместо то вас. Айдеее! Ще ям аз чужди продукти където субсидиите и обемите на производство са до небесата много ясно че на търговските вериги им е по-изгодно така - по-ниска цена на едро, по-голяма печалба надценка до крайната цена. По-скапано качество и инвестираш в чужди фирми а не в БГ!!! Айде сектир вън от БГ ако не спазвате 50/50!!

  Коментиран от #69

 • 69 така така

  12 8 Отговор

  До коментар #68 от "1234":

  смотаняк, никой не те задължава да купуваш чужди стоки. Всяка стока си има етикет, и там пише къде е произведена. Не е нужно да гоните качествените стоки от чужбина, които така или иначе нямат български заместители.
 • 70 зжцв

  12 2 Отговор
  магазините ще продават това, което се купува. ако купувате повече български стоки те сами ще предложат повече такива. Вие определяте, какво ще се продава всеки път като застанете на касата да плащате...
 • 71 АТАКА

  16 3 Отговор
  Ами да го духат тези големи търговски вериги. Била, Кауфланд, Кауфланд и прочее! Пълен бойкот! Българи, да купуваме от малките квартални магазинчета! Нека подкрепим бг търговеца, да го начукаме на алчните чуждоземни акули!

  Коментиран от #80

 • 72 Бойкот

  5 2 Отговор
  Бойкотирам ги от години
 • 73 Питам за един приятел

  9 2 Отговор
  Българските кашкавали и сирена български ли са при положение че палмовото масло и сухото мляко от което се правят са вносни?
 • 74 Цар далеко бог високо

  16 1 Отговор
  Задачата е много лесно решима за стимулиране на местният бизнес. Приема се закон, който налага акциз на хранителен магазин с над 400000лв. месечен оборот, ако 50% от доставчиците му са на разстояние повече от 400км. Оправданието за този акциз е че на над 400км ако е производителя на хранителните стоки, то те не са пресни и данъка таксува тази вредна храна. Този акциз се прилага и за вредни храни са много Е-та и имитиращи продукти. По този начин вече ще се появят кренвирши от месо, защото на производителя ще му е по изгодно да произвежда качествена храна.
 • 75 хамсал

  20 0 Отговор
  Нали имаше проверка за качеството на западните продукти във веригите у нас и в Западна Европа? Нали се оказаха с различно качество в ущърб на българския потребител? Е кво мучат тези идиоти? Значи можем да ядем боклуците им, а те ще ми говорят за погазване на основните принципи на свободната търговия! Това ли е им свободията на западняците?

  Коментиран от #79

 • 76 SAAB

  1 1 Отговор
  Е.....то няма такива колечества и артикули от БГ продукция за да запълни ......освен това качествата са силно съмнителни ....меко казано !
 • 77 м26

  5 1 Отговор
  :))))) "основни принципи на пазарната икономика". А като са толков велики тези принципи, да веза да си поръчам 10 респиратора, 1000 теста и 10хил маски и защитни облекла. А? Аре моля, моля. Значи - за еди стоки - пазарна икономика. За други - само след удовлетворяване на вътрешното търсене. Моля, Моля. СМТ да си седи на *упето, че лесно ще прежаля едни 10% (макс) увеличение на парите за хранителни стоки, но ще си купувам от малките, БЪЛГАРСКИ магазинчета. Както междодругото направих и с една камара бензиностанции. Това е България СМТ. Ако не ви изнася - прав ви път обратно!
 • 78 аргументи

  6 14 Отговор
  Явно има доста коменатри на тролове, защото ми е трудно да повярвам, че има толкова прости хора!!!!!! 1. Никой не ви задължава, нито ви казва, откъде да пазарувате! 2. Всеки работи за печалба, дори и веригите! 3.Веригите осигуряват хиляди работни места и хранят много семейства, български! 4.Веригите са инвестирали милиарди в структура, складова база, магазини, техника и много други неща! 5.Веригите ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ, ОСИГУРОВКИ, ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ! 6.Веригите РЕ-ИНВЕСТИРАТ ПАРИТЕ пак в България! Не мога да разбера, какво ви дразни, че някой печели? Значи, когато печели другаря Иванов, който изнася парите си в офшорка на Кайманите не ви дразни, а честните бизнесмени ви дразнят? Колко от вас са създали нещо обществено значимо, колко от вас осигуряват работни места и хранят бълагрски семейства, колко от вас хвалипръцковци осгуряват бъдеще за българските деца?
 • 79 аргументи

  2 2 Отговор

  До коментар #75 от "хамсал":

  Ти в "българските" стоки, какво мислиш, че слагат бе, смешко?

  Коментиран от #93

 • 80 Този коментар е премахнат от модератор

 • 81 Ник

  5 4 Отговор
  Интересно ми как всички, които пишат тези вериги да се махат от БГ, са същите които пазаруват като обезумели когато въпросните вериги са пуснали "невероятни" промоции. Двуличие е меко казано. И да си кажем честно-производство в нашата страна в момента почти няма. Има може би 10 БГ производителя които могат да задоволят търсенето с достатъчно количество стока. Не ми се обсъжда качеството, защото полемиката ще е безкрайна. И който не е запознат с механизма на логистика и конкурентно ценообразуване на стоките не знае какво ни чака когато отделните БГ производители трябва да доставят и конкурират по цени с останалите.
 • 82 Брадвата

  3 2 Отговор
  ООО, пикаят газ, значи подкрепям мерките!
 • 83 Ел Греко

  2 3 Отговор

  До коментар #23 от "Шпек Салам Народен":

  Абсолютно си прав, точно така е...и сега е така. Въпреки че над 50% от стоката е от местни производители....Само че на Барба Гканьо няма да му уври скоро кратуната...той иска вносно, лъскаво...абе кво да говорим...
 • 84 5kof

  6 0 Отговор
  Тоя, който е сключвал договорите с т.н. вериги е за трепане. Трябвало е още, когато са сключвали контрактите да е била включена клаузата за процент българска продукция. ако не подпишат - друм! Но понже рушветчетата са добри и …. За това се го лапане дебел и суров. ядем боклуци на безбожни цени.
 • 85 фактология

  3 2 Отговор

  До коментар #23 от "Шпек Салам Народен":

  Просто си объркал пътя приятел.Впрочем Драма,Серес и тамошните райони са производители на доста стоки като ориз,месо,местни продукти,мляко и млечни продукти включително и зеленчуци.Я свий по пътя от Маказа към Комотини и Ксанти.Лидъл е фул та и чакаш на опашка.
 • 86 Анти

  11 3 Отговор
  Цитираните вериги са наистина нещо като ОПГ,защото по най-брутален начин се настаниха в страната ни.Лишиха от работа и доходи стотици семейства.Продават често некачествени продукти,застрашаващи живота и здравето ни.Ограбват труда,под различни форми труда на земеделските производители и работещите в магазините им.А може ли някой да съобщи, какви са приходите на държавата от тях.Цитират основни права,произтичащи от ЕС,а дали ще съществува след месеци след като затвориха границите си,на принципа Спасявай се сам.БРАВО !КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА ИМ ПОКАЖЕМ,ЧЕ СМЕ НАРОД,А НЕ ПЛЕМЕ

  Коментиран от #89

 • 87 Български човек

  1 0 Отговор
  ТА АКО НЕ Е ОТ ПОЛЗА ДА ПРОДАВАШ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО,ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ ЧЕ НИЕ СМЕ НАЙ ЗНАЕЩИТЕ??НАЙ СПОСОБНИТЕ?? НАЙ РАЗБИРАЩИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ ВЪВ ЕС ????А ОСТАНАЛИТЕ ПО НЕКАДЪРНИ ОТ НАС??????????????????
 • 88 аргументи

  4 11 Отговор
  В момента, веригите пердлагат огромно разнообразие от стоки, живеем в ЕС и сме свободна държава, всеки има свободата и правото да пазарува, където си поиска, никой не ви кара насила да пазарувате във веригите, има обаче, много повече хора, които пазаруват само от там! Българските стоки са с по-ниско качество от западните, както и са неоправдано по скъпи! Но, аз съм човек, който наистина пазарува, не да си купувам само дребни неща от кварталния гараж, обичам асортимент, био стоки, въобще имам изисквания, които кварталните магазинчета не могат да покрият, но и те имат фенове! Не мога да разбера, защо някои хора се обявяват срещу някакви магазини!? Странно, но единственото обяснение е, че тези хора са или тролове или имат някакви други интереси.

  Коментиран от #92

 • 89 Този коментар е премахнат от модератор

 • 90 dsсса

  4 0 Отговор
  Има една, дето и казват Страната на покупките и една с две еднакви букви в средата - тях почти съм ги отсвирил. Посещавам ги веднъж на два месеца. Има една, която с каквото започва, с такова завършва, все още я посещавам. Но няма проблем, мога да я отсвиря. Месо купувам от една българска кашкавал и сирене от от една близка ферма, риба от развъдник, плодове и зеленчуци от пазара. Дрехите ми са от Турция, дано по-скоро отворят границите, тука се продават 99% китайски дрехи.
 • 91 Клиент

  4 1 Отговор

  До коментар #50 от "Мисля че не е правилно":

  Като не ти харесва остават друхите 50% купи си от тях
 • 92 Клиент 2

  4 2 Отговор

  До коментар #88 от "аргументи":

  Знаеш ли колко цифри са таксите на веригите за щанд като обичаш раьнообразие защо не искаш българска стока никой не им е казал да махат чуждата Трол

  Коментиран от #96

 • 93 хамсал

  6 3 Отговор

  До коментар #79 от "аргументи":

  Хахо, не е въпроса какво слагат, а че една и съща стока за "белите" хора на запад е с едно качество, а за нас е с по-лошо! Как стават тези работи? За какъв те имат теб и мен онези от веригите? За човеци не ни броят, а ти смело зад клавиатурата наричаш някой смешник! Ама много си смел!

  Коментиран от #95, #97

 • 94 смях

  6 5 Отговор
  Следващата стъпка ще е всички български граждани задължително да ходят на море в България, никаква Турция и Гърция, тотална забрана за почивки извън България
 • 95 аргументи

  4 4 Отговор

  До коментар #93 от "хамсал":

  Смешен си, и самият факт, че се засягаш те прави още по смешен, комплексар. Кво ти пука, кой, какво е написал, май много те избива на достойнство и ти личи от самолет. Трябва да се яде, това е положението, има качествени стоки, има и такива с по ниско качество, но требват кинти бате, без пари никой не дава. Българските стоки са много по зле, ама тях никой не ги изследва, защо? Щото фирмите са на тоя и оня.
 • 96 аргументи

  6 5 Отговор

  До коментар #92 от "Клиент 2":

  Не знам, какви цифри са, къв щанд, кви 5 лева, комуненце дърто, това да не ти е соца, веригите са ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ и ще продават, каквото си искат, все едно някой да те задължи да ядеш само чесън, за закуска, обяд и вечеря, тва да не ти е Северна Корея? В тях има ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО българска стока, на български производители, за разлика от другите магазини, кво рИвете? Сигурно, на баба Донка гаражчето има повече българска стока, така ли бе, май забравихте времената, когато имаше 1 кашкавал и му викаха кашкавала.
 • 97 аргументи

  6 6 Отговор

  До коментар #93 от "хамсал":

  Разликите не са толкова големи, Нутелата в Германия, Белгия е с палмово масло, както и тук, и в Германия е пълно със стоки с палмово масло, просто четете етикета бе, има ИЗБОР, това е най-важното! Един Линдт в Германия е 4-5 евро, малкият, имат и евтини шоколади, има ги и в БГ. Клевър в Била няма палмово, а супер евтин за 90 ст., има и български шоколади, Своге е с палмово, оня синия фин млечен, пак е с палмово. Нека, нашите проиводители да започнат да произвеждат качествени стоки на конкуретни цени и ще ги купуваме! Пазарна икономика, живеем в свободна държава, демократична, в ЕС, свободно движение на хора и капитали, това е ЕС! На който не му харесва, има избор, Русия, С. Корея, Куба, там има социализъм и диктатура.

  Коментиран от #125

 • 98 КралиМарко

  9 2 Отговор
  Те за какво ни приеха в ЕС...ами за да покрият и пе=ревземат един нов,лесен и наивен пазар!Ние сме им нужни само заради това..за да си заселят тук ключовите инврститори, които до един са супер вредни за местната икономика!Ето ..убиха пазара на хранителните продукти с тези вериги магазини,а от ЕС парламента учтиво забраниха кривите краставици,избиха местното животновъдство ..кравите били луди, кокошките ..нещастни , а па а пилешкото имало грип...Затвориха местните производители и сглобиха на най-възловите парцели магазини с паркинги за да предлагат всичко ама от техните камиони и марки..Така масово фалираха кварталните магазинчета и зеленчуковите пазари...От там и производителите на храни нямаха за кого да произвеждат.., а малцината успели да се договорят с веригите - кредитираха с над 60 дни безлихвен стоков кредит, отделно плащаха за промоции регали ,брошуриии..рекет..Така с техните пари се строяха нови и нови сглобяеми обекти от тези вериги!!Сега там е най-отровната и некачествена храна.Там никой не контролира.Там цялата печалба и оборот се отчита само зад граница, а тук се прибират единствените реално свежи и видими пари у хорат - от заплата и пенсии!Та за това сме в ЕС..ако решим да ги гоним, и те нас ще ни махнат от ЕС, че не могат да ни доят планирано и нема да сме им коректни съюзници.
 • 99 тони

  4 2 Отговор
  само Фантастико. подкрепете Българската верига за храни
 • 100 hmhmhm

  7 0 Отговор
  настъпиха змията и тя си показа зъбите още повече !
 • 101 КОНСТАНТИНОВ

  9 3 Отговор
  ТИЯ ВЕРИГИ ДА СЕ ИЗМИТАТ ОТ БЪЛГАРИЯ.ПРОДАВАТ НЕКАЧЕСТВЕНО МЕСО И ГО ОБЯВЯВАТ ЗА ПРЯСНО,ТАКА Е И С РИБАТА ЗАМРАЗЯВАНА НЯКОЛКО ПЪТИ.ВСИЧКИ СТОКИ СА ВРЕДНИ ЗА ЗДРАВЕТО И СА С Г.М.О.АКО ПЕЧЕШ МЕСО НА СКАРА ОТСТРАНИ ИЗЛИЗА ТЕЧНОСТ КАТО БОЗА,БИХА ЛИ ОБЯСНИЛИ КАКВА Е ТАЯ ТЕЧНОСТ?
 • 102 АугустоПиночет

  11 3 Отговор
  И преди Била,Лидъл,Кауфланд и други подобни "вериги" имахме храна и се хранехме.Тия изедници само изнасят капитал и укриват ДДС.Заради тях се затриха хиляди малки бизнеси.В крайна сметка сме си виновни ние,че се хващаме на ниските цени и на ниското качество.Сега е момента да подхраним и подкрепим българският бизнес.
 • 103 висок

  3 6 Отговор
  Купете българското! Произвеждам в оранжерии банани, български. По 100 лв килото, купете българското!
 • 104 Няма пък

  3 2 Отговор
  Искам си германския лук и турските домати.
 • 105 пул

  4 1 Отговор
  Всички тези вериги са чуждестранни и изнасят печалбите си в техните страни . Да ги задължат да продават българска стока ,че и ние купувачите ,ще ги бойкотираме !
 • 106 mda

  3 3 Отговор
  Ако се изнесат германците пак ше си ядем турски домати от големи вериги, само където собственика ще Пеевски или някой като него. Държавният чиновник не би допуснал нещо, от което няма мнооого голям личен келепир.
 • 107 vhv

  9 1 Отговор
  Само в БГ може големи вериги с огромни магазини да се видят в такова количество в градовете! Вашето място е на околовръстен път, от както се появихте - монопол!!! Вие диктувате условия на производителите и търговците на едро, това е Вашия принцип на търговия... Най-много ме е яд, когато посред лято трябва да консумирам "дървените" Ви домати.
 • 108 Сега вече разбрах

  4 0 Отговор
  какво значи "стратегически чуждестранен инвеститор" Такива ВЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪЪН!
 • 109 Народа ПРОСТ

  5 1 Отговор

  До коментар #2 от "Аноним":

  Е крайно време да ги изрита - много нагли тези Билла ,Лидл,Кауфланд и останалата Бандитска " модерна" търговия !!
 • 110 хан Челбир

  5 0 Отговор
  Къде ще се продават боклуците на Германия,Австрия,Италия? Колко пари плащат като данъци въпросните вериги?
 • 111 Аз не знам

  3 4 Отговор
  какви чужди стоки ви гонят в кауфланд,не че ги защитавам.Поне стоки от първа необходимост български има колко си щете,било хляб ,мляко сирене,олио, захарни изделия, салами, луканки , кайми и т.н. да не ги изброявам.И нали знаете номера на сергията какъв е.Отгоре хубавата стока отдолу боклуците ти слагат,и като се прибереш у вас и ревеш като саранска мечка.Е това са нашите търговци.
 • 112 Дада

  2 1 Отговор

  До коментар #33 от "гост":

  Всеки има право да продава, каквото той иска и всеки има право да купува, каквото той иска. Който не харесва чужди стоки или вериги да си произвежда и създава собствени. Който не харесва собствени стоки и магазини, да пазарува от чуждестранни такива. Не е работа на чиновника да определя вкусовете и желанията на потребителите.
 • 113 Голата истина

  5 0 Отговор
  на ви сега демокрация, чуждите вериги тук са тук за да убият родните производители, с "качествени" западни продукти на собствените си държави .... алллоу разбрахте ли каво е ЕС
 • 114 Тенгрис

  3 1 Отговор
  Много съм радостен да видя,че има все още българи с позиция и с трезви глави.Аз съм оптимист,че ние няма да изчезнем,напротив ще ставаме все повече и повече.У нас има нещо негаснещо,и това е нашия дух ,и вътрешното ни аз,което ни води напред.Благодаря Ви братя и сестри мой ,че ви има и,когато настъпи момента ще поеметем заедно,всички народни душмани.
 • 115 Тъй де

  3 2 Отговор
  А защо трябва да задължават чуждите вериги? Нека задължат българските вериги и магазини да продават българска стока.
 • 116 батегойко

  3 0 Отговор
  тия много отворени нещо--да се въведе във връзка с пандемията и необходимостта от висока степен на имунни способности на населението,задължително съответствие на всички стоки--вносни и местно пр-во с стандартите по бдс......там има и такива показатели като напр органо лептични свойства,специфичен мирис и вкус и т.н......тогава да видим пластмасовите плодове и зеленчуци как ги газят с багери..
 • 117 Гост

  3 0 Отговор
  В една от веригите пилешки крилца 7.49лв отдавна съм ги отписал пазарувам си от малките магазини
 • 118 мдаа

  2 0 Отговор
  ЗАТВОР И ЗАТВАРЯНЕ НА ТАКИВА ЧУЖДЕСТРАННИ ВЕРИГИ!!!

 • 119 Гост

  0 1 Отговор

  До коментар #16 от "8285":

  Мислиш ли че ако затворят всички вериги ябълките изведнъж ще станат български? Аз не!
 • 120 Гост

  0 1 Отговор

  До коментар #67 от "1234":

  Я дай сега: 1. Бира 2. Колбаси 3. Сирена 4. Шоколади кои български стават за ядене/пиене?

  Коментиран от #123

 • 121 аз съм Веска

  1 0 Отговор
  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕДНА ДЪРЖАВА ,ЗАКОНИТЕ СА НЕЙНА ПОЛЗА . АКО НЯМА ДЪРЖАВНИЦИ , КОИТО ДА ЗАЩИТАВАТ ИНТЕРЕСИЕ НА НАЦИЯТА , КАКЪВ Е СМИСЪЛЪТ ОТ ТОВА , ДА ИМА ДЪРЖАВА . ДА СЕ ВЗЕМАТ В РЪЦЕ ,И ДА ПРЕФАСОНИРАТ ВСИЧКИ ДОГОВОРИ В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ . ТОЙ Е СВЕТАЯ СВЕТИХ ЗА БЪЛГАРИЯ.КОЙ ДРУГ ,АКО НЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ , ДАВА СНАГА НА ИКОНОМИКАТА.
 • 122 Rrrr

  0 0 Отговор
  Защо България не направи верига български магазини ,както е в Гърция примерно. В тях освен гръцки стоки,поне каквито имат ,се продават и чужди,обаче печалбата не се изнася навън. И гърците масово ходят в гръцките вериги да пазаруват,може и чужда стока да купи,но от гръцката верига. А в България тия чужди вериги всичко изнасят на вън.
 • 123 Rrrr

  0 0 Отговор

  До коментар #120 от "Гост":

  Мислиш ,че колбасите и сирената ,които се продават в България са идентични като качество със същите в техните страни ли? Ако вярваш в това,значи не живееш в България. Да се отворят български вериги със каквито стоки български имаме + чужди,които нямаме,примера с ябълките. И клиента като влезе в тази верига сам да избира какво да купи-български колбас или чужд.В противен случай си е ;целенасочено убиване на българската хранително вкусова промишленост и завземане на пазара ни .Как примерно да произвеждат кашкавал,като няма къде да се продава,дори и да е с много по-високо качество от чуждия?
 • 124 ССмокар

  0 0 Отговор

  До коментар #50 от "Мисля че не е правилно":

  Той, ще фалира. Тава е.
 • 125 Билла

  0 0 Отговор

  До коментар #97 от "аргументи":

  Прав си,само така да говориш."Пазарна икономика". Никакви български стоки в нашите магазини.Ние къде ще си продаваме боклуците ,ако не на Бай Ганьо? Ако започне и България да произвежда с нашите боклуци к"во ще стане?! .... ние не обичаме конкуренцията ,най-обичаме да сме монополисти...ама иначе викаме ,че е пазарна икономика.
 • 126 ОТГОВОР

  0 0 Отговор
  Вместо 1/2 от площа за бг. продукция, cъc зaкoн нaпълниха ВEРИГИТE зa Вeликдeн, нo нe c МECТНA ПРOДУКЦИЯ, a c мecтни ПOТРEБИТEЛИ, зaщoтo cъc зaкoн ЗAТВOРИХТE ПAЗAРИТE, къдeтo eдинcтвeнo мoжeшe дa ce прoдaвa мecтнa прoдукция. ЗAЩO ???

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.