625 0

Пак гори депото за отпадъци край Шумен

Стефанаки Йоанис

Регионалното депо за отпадъци в шуменския квартал "Дивдядово" се самозапали отново. Няма превишения на нормите за замърсяване на въздуха в кв. „Дивдядово“, съобщиха от шуменската екоинспекция.

В петък бяха констатирани нови горящи участъци на регионалното депо за твирди битови отпадъци край квартала и бяха направени измервания със специализирана апаратура за аварийни ситуации, предоставена от Регионалната лаборатория в Шумен.

От РИОСВ – Шумен информират, че стойностите на въглероден оксид, флуороводород, формалдехид, фенол, фуран, етиленов оксид, трихлоретан, циановодород, серен диоксид, фосген и циановодород са с нива под минималните гранични стойности.

Депото се замозапалва за втори път през този месец.

България


Напиши коментар:


Публикувай