1 244 0

Ще наказват прокурор заради Ембака

Стефанаки Йоанис

По повод досъдебно производство срещу Емил Първанов за умишлено убийство, ръководено от  прокурор Качорев от Окръжна прокуратура-Благоевград, главният прокурор  разпореди извършване на проверка по досъдебното производство. На 14 и 15 юли 2016 г. прокурори от отдел „Инспекторат“ към ВКП извършиха проверка на място в ОП-Благоевград, в хода на която бяха констатирани множество случаи на дисциплинарни нарушения, извършени от прокурор Георги Качорев. Това съобщиха от пресофиса на главния прокурор.

От проверените материали по досъдебното производство, водено срещу Емил Първанов (Ембака), е видно, че същият е задържан и привлечен като обвиняем за престъпление по чл.115 НК (убийство) на  09.11.2015 г. При извършената проверка е установено, че през периода 04.12.2015 г. до 06.07.2016 г. процесуално-следствени действия по разследването срещу Емил Първанов не са извършвани. Проведен е единствено разпит на обвиняемия на 17.06.2016 г., който е заявил, е не желае да дава обяснения, тъй като не присъстват упълномощените от него защитници. Налице е 7-месечно бездействие от страна на наблюдаващия прокурор и разследващите органи.

Резултатите от извършената проверка налагат извода, че прокурор Георги Качорев, в качеството си на  наблюдаващ прокурор по досъдебното производство, водено срещу Емил Първанов, е извършил дисциплинарните нарушения по чл.307, ал.4, т.2 и т.5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), тъй като през периода от 04.12.2015 г. до 06.07.2016 г. е допуснал бездействие, което неоправдано е забавило производството, и не е изпълнил служебните си задължения по чл.46 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) - не е осъществявал ефективно функцията си по ръководство и постоянен надзор за законосъобразното и своевременно провеждане на разследването, и по чл.196, ал.2 от НПК – не е следил непосредствено за законосъобразното провеждане на разследването и приключването му в определения срок.

В хода на извършената проверка, освен материалите по досъдебното производство срещу Емил Първанов, бяха проверени и всички преписки и досъдебни производства, по които прокурор Качорев е наблюдаващ прокурор с оглед изпълнение на задълженията му, произтичащи от разпоредбите на ЗСВ и НПК. Проверено бе дали са били спазвани законоустановените срокове за провеждане на разследването, каква е била ритмичността на извършваните действия по разследването и упражнявал ли е стриктен надзор за законосъобразно и своевременно провеждане на разследването. Резултатите от извършената проверка сочат, че процесуално-следствените действия не са извършвани ритмично по досъдебните производства, наблюдавани от прокурор Качорев. Установени са  ръководени от Качорев разследвания, продължили повече от 7-8 години, без да са приключени с окончателен акт. Установени са случаи, през които които не са извършвани никакви процесуално-следствени действия или обемът на извършените такива е явно несъпоставим с изтеклия изключително дълъг период на разследване.

За установените дисциплинарни нарушения не само по досъдебното производство срещу Първанов, но и за цялостната  дейност на Георги Качорев като прокурор главният прокурор поиска Прокурорската колегия на ВСС да образува дисциплинарно производство срещу прокурор Качорев.

При проверката е установено още, че прокурор Георги Качорев е прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, но повече от 8 години е командирован да изпълнява функции на прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград. Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди предприемане на незабавни действия за прекъсване на командироването на прокурор Качорев в Окръжна прокуратура – Благоевград.

България


Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай