717 0

Започва рекултивацията на старите общински сметища

Калина Петрова

Започва рекултивацията на общинските сметища, които са обект на наказателна процедура на Еврокомисията срещу България. Средствата ще бъдат отпуснати от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Наказателната процедура срещу България беше стартирана през 2012 г. заради неизпълнение на  Директивата за управление на отпадъците. През декември 2015 г. тя беше замразена, защото Европейската комисия взе предвид постигнатия сериозен напредък на страната ни - през м.г. бяха закрити 54 депа, със средства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ се извърши рекултивация на още 38, приключи и изграждането на 18 модерни Регионални системи за управление на отпадъците, които обслужват 70 общини с повече от 3,5 млн. граждани.

Сега рекултивацията на старите общински депа се превръща в приоритет в работата на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

„Строително-монтажните работи ще се извършат през следващите 4-5 г.“, съобщи изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда Ренета Колева. Държавното предприятие ще осигури разликата между стойността на всеки проект и дължимите обезпечения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците. До момента са подадени 23 проектни предложения от общини на обща стойност 39 млн. лв.

 „Старите сметища ще бъдат закрити и облагородени, което ще гарантира по-добра околна среда и здравословен живот на хората в близките населени места“, обясни Колева.

Отделно със средства на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда вече се строят първите клетки на регионалните депа на Пазарджик и Златица. Предприятието ще дофинансира изграждането на депото на Разлог, което ще обслужва 4 общини. То беше започнато в предишния програмен период на Оперативна програма „Околна среда“, но поради организационни неуредици не беше завършено в срок. Сега проектът ще бъде спасен от МОСВ с пари от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай