858 0

Подготвя се концепция за професионалното образование

Подготвя се концепция за професионалното образование
Снимка: МОН

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева обяви, че се подготвя концепция за развитие на професионалното образование в България. Това стана ясно по време на среща в МОН с Конфиндустрия Италия.

Концепцията се очаква да бъде готова до октомври. Тя ще е ориентирана към най-добрите професионални практики в 21 век, заяви Кунева. Според нея трябва да се събуди интересът на обществото и родителите към професионалното образование. Те трябва да видят възможностите за развитие на децата си. Ако няма интерес от тях, на сила нищо административно не може да се случи. Индустрията трябва да поеме отговорността да обучава учениците и да запали техния интерес към професиите, подчерта министърът.

Заместник-председателят на Конфиндустрия Италия Пламен Дилков предложи да бъде подписан меморандум за сътрудничество между МОН и организацията. Той обясни, че вече има проблеми с намирането на кадри за италианските инвеститори във всички сектори. Дори в Пловдив се усеща липсата на професионални специалисти, а италианският бизнес се развива много добре там, допълни той.

Министерството на образованието и науката ще реализира проект за

връзка между пазара на труда и учениците.

За целта ще бъде изграден допълнителен специализиран модул „Училище – пазар на труда“ към съществуващия Национален портал за кариерно ориентиране на учениците, който за 2015 г. отчете над 80 хил. уникални посещения. За осъществяването му на сайта на МОН днес е обявена обществена поръчка.

Целта на модула е да подпомогне кариерното ориентиране на завършващите средно образование ученици, като осигури достъп до актуална информация за социално-икономическото развитие на регионите и тенденциите на пазара на труда. Моделът ще подпомогне кариерното ориентиране, трудовата и професионалната реализация на учениците в процеса по търсене и предлагане на работа.

Порталът ще съдържа подробна информация за икономиката във всеки регион на страната – стратегически приоритетни области, структуроопределящи предприятия, предприятия по отрасли, заплати, статистика за заетостта, възможности за реализация, както и изискванията за заемане на определена длъжност.

Ползватели на портала ще са на първо място учениците – както тези над 15 г., търсещи временна или сезонна работа, така и завършилите 12 клас, със завършено средно образование и придобита степен на професионална квалификация, търсещи устойчива трудова и професионална реализация на пазара на труда.

Учениците ще могат да създават свой профил и автобиография, в която да отразят своите постижения в училище и други лични качества и умения. Тези профили ще са на разположение на бъдещи работодатели, с възможност за филтриране по видове и степени на придобитата професионална квалификация Също така учениците ще получават в системата онлайн помощ за подходите при аргументиране и доказване на личните качества и умения, търсени от пазара на труда, както и за подходите в успешното представяне пред работодателя при интервю за работа. Ще има онлайн информация за трудовите права и отговорности съгласно изискванията на трудовото законодателство. Порталът ще поддържа и непрекъснато актуализираща се база данни на интернет сайтове, които предлагат обяви за свободни работни места, вкл. за временна заетост.

Системата ще се ползва и от работодателите, Центрове за кариерно ориентиране (ЦКО) и кариерни консултанти; педагогически съветници, училищните психолози и учителите, но също и от родители и други лица, имащи отношение към кариерното ориентиране. Предвидена е възможност за онлайн комуникация между работодатели и ученици, както и електронни платформи за самообучение и електронни тестове за самооценка.

 

България

Напиши коментар:


Публикувай