734 0

МОСВ проверява всички малки ВЕЦ

Калина Петрова

В изпълнение приоритет, свързан с ограничаване на ефекта от неблагоприятното въздействие на малките ВЕЦ върху екологично уязвими участъци на реките, Министерството на околната среда и водите и регионалните му структури – Басейновите дирекции и РИОСВ, извършват мащабна проверка.

В изпълнение на заповед на министър Ивелина Василева за периода юли-август 2016 г. са проверени 138 ВЕЦ от общо 217, подлежащи на контрол. В 19 са установени нарушения и са им съставени актове. „Един от сериозните проблеми, които се опитваме да разрешим е да се ограничи потенциалното негативното въздействие на тези обекти върху водните ресурси и екосистемите“. Това каза зам.-министър Атанаска Николова на среща с представители на екологични организации.

Съвместно с неправителствения сектор вече е разработена методика, която ще оценява потенциалните рискове от изграждането на малки ВЕЦ. Предстои документът, който определя участъци, в които категорично се забранява строеж на такива съоръжения да бъде одобрен от министъра на околната среда и водите. Прилагането на методиката трябва да предотврати неблагоприятния ефект  върху екологично уязвими участъци и да ограничи инвестиционни намерения, увреждащи екосистемите.

Срещата на зам.- министър Николова с представители на екоорганизации бе по повод внесена жалба от сдружение „Балканка“ срещу разрешително, издадено от Басейновата дирекция „Дунавски район“ за изграждане на ВЕЦ „Енерджи Говедарци“. Николова бе категорична, че жалбата ще бъде разгледана в установените срокове от министъра на околната среда и водите. Издаденото разрешителното не е окончателно, то подлежи на проверка по законосъобразност и ако има пропуски в процедурата, в правомощията на министъра е да го отмени или върне за допълнително уточняване, обясни зам.-министър Николова.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай