1 363 0

Груби нарушения в приюта за кучета в Кърджали – още от 2010-а година

Ниската хигиена и високата смъртност са регистрирани от Агенцията по безопасност на храните още преди 6 години

Груби нарушения в приюта за кучета в Кърджали – още от 2010-а година
Тодор Руменов

Нарушения в приюта за настаняване на безстопанствени кучета в Кърджали има още от 2010-а година, показва разследване на Факти.бг. На 24.09.2010-а по сигнали на неправителствени организации инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали правят проверка на приюта. Инспекторите откриват фрапиращи нарушения, които са отразени в Предписание №4 на Областната дирекция от 28.09.2010-а година. Въпреки взетите мерки, от неправителствените организации алармират, че ситуацията не се е променила. Следва още една проверка на инспекторите – този път през 2013-а година.

Проверката през 2013-а година

Три години след откритите нарушения и издадените предписания неправителствените организации отново изпращат жалба до Българската агенция по безопасност на храните, в която настояват да се провери, дали в приюта са взети мерки след нарушенията, открити през 2010-а година. Сигналът е за „нехуманно отношение към животните в приют за безстопанствени животни“.

На 29.07.2013-а година зам.- изпълнителният директор на Агенцията по безопасност на храните издава заповед, с която нарежда на инспекторите да извършват проверката, в която да вземат участие и представители на неправителствените организации, подали сигнала. Проверката е насрочена да се извърши след седмица в Кърджали. В хода на проверката на 07.08.2013-а година служителите установяват фрапиращи нарушения.

Висока смъртност в приюта

 Първото нещо, направило впечатление на инспекторите, е големият брой починали животни в приюта. За месец април 2013-а година в приюта са регистрирани 43 смъртни случая, за месец май – 24, за юни – 34 починали животни, а за юли – 13 случая. Установено е, че причините за смъртта са основно заболявания като гана, парвовироза и ехинококоза, както и починали от старост животни. За този период е установено, че няма осиновени кучета.

Само 20 % от животните се кастрират

Другото нарушение, открито от инспекторите, е, че само 20 % от кучетата се кастрират в приюта и се връщат по местата, от които са взети.  Установено е също, че в правилника за вътрешния ред на приюта не са описани подробни указания за дейността и задълженията на служителите. Проверяващите са открили и че не се води лично досие на всяко заловено куче.

Приютът в Кърджали – без амбулаторен дневник

Нарушенията продължават. Инспекторите откриват, че не се води амбулаторен дневник, в който да се отразяват резултатите от клиничните прегледи, извършените обезпаразитявания и ваксинации на всяко заловено куче.

Болните кучета не се лекуват

Друго фрапиращо нарушение – заболелите кучета не се лекуват. Причината – в приюта няма ветеринарномедицински препарати. Установено е също, че управителят на приюта, както и двамата служители в него не са преминали курс по хуманно отношение към животните. Друг основен пропуск в работата на служителите – транспортното средство към приюта не е регистрирано за превоз на животни. В него също така липсва и вентилатор, както е изискването според закона. Установено е, че липсват и писмени инструкции от обслужващия ветеринарен лекар към служителите за залавянето на кучетата.

В амбулаторията няма изискване за дезинфекция, липсват основни медицински препарати

Инспекторите констатират и мизерни условия в амбулаторния кабинет в приюта в Кърджали – той е регистриран като втора категория, но съгласно изискванията по закон таванът пропада, няма условия за измиване и дезинфекция и липсват необходимите дезинфекционни препарати.

Няма процедура как може да се избегнат сбивания между животните, кучетата не се маркират

Установено е и че липсва процедура, която трябва да предотврати сбиванията между животните, които се настаняват в приюта. Съгласно изискванията на Закона за защита на животните е установено, че не се маркират с чипове всички заловени кучета. В приюта е констатирано и че няма налични чипове и марки.

Никой не знае с какво хранят животните и колко ги хранят, а хигиената – нулева

Проверяващите откриват и че няма място за съхранение на храна за животните, както и водени записи за храненето – какъв вид храна и какво количество се дава на кучетата. Проверяващите са записали, че не се поддържа необходимата хигиена в клетките за кучетата и не се извършва ежедневна дезинфекция, което води до разпространение на заразни заболявания и висока смъртност в приюта. Инспекторите съставят констативен протокол и предписания да се вземат спешни мерки, които са връчени на представител на общинската администрация в Кърджали.

Агенцията по безопасност на храните: Изпълнете ни предписанията!

На 9-и август, 2013-а година Областната дирекция по безопасност на храните издава предписание, в което разпорежда общинският приют в Кърджали да изпълни 12 мерки.

Според Агенцията трябва да се изготви правилник за вътрешен ред на приюта с персонални задължения на всеки служител. Инспекторите са на мнение и че трябва да се водят досиета за всяко заловено куче с отразени данни за него, съгласно изискванията по Закона за защита на животните. Според експертите трябва да се извършват клинични прегледи и да се оказва ветеринарномедицинска помощ на болните животни – кучетата в приюта трябва да се ваксинират против бяс, обезпаразитяват и кастрират съгласно изискванията на закона, а всички извършени действия трябва да се отразяват в амбулаторния дневник. А такъв според Агенцията по безопасност на храните до момента не е имало.

Представителите на Агенцията по безопасност на храните разпореждат и да се обособи помещение с необходимите условия за съхранение и приготвяне на храна за кучетата и да се водят записи и документация за получена ежедневна храна. Експертите са на мнение, че само по този начин се гарантира, че се осигурява достатъчна храна за животните. Съгласно нарушенията е разпоредено управителят и служителите да преминат на курс по обучение за хуманно отношение към животните и за тяхната защита, а служителите, които залавят бездомни кучета, да бъдат инструктирани за прилагане на минимални страдания на животните при тяхното залавяне, както и да се използват безопасно упойващи вещества.

Според предписанията амбулаторията трябва да се поддържа съгласно изискванията на закона – трябва да се ремонтират пода, покрива, канализацията на отпадните води, да се осигури топла вода, както и стерилни хирургически материали, дезинфектанти и ветеринарномедицински препарати. Трябва да се води и амбулаторен дневник за манипулациите – един от основните пропуски в приюта, като дотогава това не се е извършвало.

Инструкциите за подобряването на условията продължават – трябва да се поддържа хигиената в клетките за кучетата, да се извършва ежедневна дезинфекция и за тези дейности трябва да се водят записи. Също така в транспортното средство, с което се превозват кучетата, трябва да се регистрира като такова, каквито са и изискванията по закон и трябва да се монтира вентилатор.

Всички тези предписания са издадени през 2013-а година, но от фондация „Четири лапи“ алармират, че приютът за бездомни кучета все още прилича на касапница.

Състоянието през 2012-а година – 740 кучета, а от тях 367 са починали

Справка на Факти.бг за финансовата дейност на приюта за 2012-а година показва, че за цялата година при тези условия са кастрирани 371 кучета, а това е струвало на общината 65 хиляди лева. За 2012-а са заловени 740 кучета, а от тях 367 са починали от зарази и взаимно нахапване. Две животни са били евтаназирани заради агресивно поведение.

Кърджали / България


Напиши коментар:


Публикувай