586 0

Проверяват Агенцията за закрила на детето заради системни нарушения

Той ще бъде направен от Сметната палата

Анжелина Димитрова

Народното събрание прие днес предложението на ПГ на Патриотичен фронт, изготвено от народния представител д-р Султанка Петрова да се извърши цялостен одит на действията на Държавната агенция за закрила на детето по отношение на разходването на финансови средства.

Средствата са били отпуснати за изготвяне на техническо задание по проект „Детство за всички“, провеждането на обучения и сключените граждански договори по проектите по ОПАК, както и за проучване на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация, за периода 2009-2015 г.

Не мога да приема, че едно дете може да бъде местено 14 години на различни места, не мога да приема, че таваните на домовете за деца падат месец след ремонта, с тези думи Султанка Петрова призова колегите си в името на децата да подкрепят предложението да се извърши цялостен одит на Агенцията.

В Мотивите към предложението е записано: Държавната агенция за закрила на детето е органът, на който държавата е възложила най-отговорните контролни и организационни функции. За съжаление в последните години са налице систематични нарушения в тази сфера с данни за откровено и целенасочено накърняване на правата на децата с цел лично обогатяване на служители от системата.

Докладите на двете комисии – Комисията по бюджет и финанси и Комисията по въпросите на децата, младежка и спорта, представиха също своите решения, с които на практика подкрепиха предложението на ПФ. То бе прието единодушно и от всички 112 присъстващи в зала депутати.

Одитът трябва да бъде внесен в парламента до 31 януари 2017 г. Той ще бъде направен от Сметната палата.

България


Напиши коментар:


Публикувай