695 0

Предоставят подвижна изборна кутия за избиратели с трайни увреждания

Те ще трябва да подадат писмена молба

Предоставят подвижна изборна кутия за избиратели с трайни увреждания
Анжелина Димитрова

Избирателите с трайни увреждания ще могат да гласуват в подвижна изборна кутия на изборите за общински съветници и за кмет на кметство на 2 октомври, съобщиха от ЦИК.

ЦИК уведомява, че за произвеждане на новите избори за общински съветници и за кмет на кметство на 2 октомври 2016 г., избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 20 дни преди изборния ден – 11 септември 2016 г.

Това се отнася за новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, и за общински съветници в община Ружинци, област Видин, и община Балчик, област Добрич.

България


Напиши коментар:


Публикувай