836 0

Ремонтът на Леденика отива на съд

Стефанаки Йоанис

През 2014 г. е постъпил сигнал от Клуб „Журналисти срещу корупция“ за извършени злоупотреби с европейски средства при реализация на проект „Леденика – туризъм без сезони“. Сред посочените в него нередности са некачественото изпълнение на проекта, започналото разрушаване на постройката на посетителския център, лошото укрепване на основите й, както и несъответствие на материала, използван при изграждане на атрактивния входен модул пред входа на пещерата, с изисквания по документацията. По този повод Окръжна прокуратура – Враца разпореди извършването на предварителна проверка по случая.

След извършената проверка наблюдаващият прокурор в Окръжната прокуратура отказва да образува досъдебно производство и на два пъти изпраща преписката по компетентност на Районна прокуратура – Враца. След обжалването на постановленията на ОП – Враца пред Софийската апелативна прокуратура те са отменени с посочване на неизяснените аспекти на казуса и даване на указания за образуване на досъдебно производство и определяне на нов наблюдаващ прокурор.

Образуваното от Врачанската окръжна прокуратура досъдебно производство е за умишлена безстопанственост – престъпление по чл. 219 от Наказателния кодекс.

Проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика - туризъм без сезони" е реализиран от Община Враца в партньорство с Дирекция Природен парк „Врачански Балкан". Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Стойността на проекта е над 5 000 000 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 4 515 528 лв., а съфинансирането от Община Враца - 211 783 лв.

България


Напиши коментар:


Публикувай