869 0

Форум "Строителството през 2017 г. – перспективи и предизвикателства

Камарата на строителите в България (КСБ) и вестник „Строител“ организират шестия дискусионен форум на тема „Строителството през 2017 г. – перспективи и предизвикателства. Възможностите през програмен период 2014 – 2020“. Той ще се проведе от 9.00 ч. в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“.

Специален гост на събитието ще бъде Жан-Луи Маршан, президент на Европейската  федерация на строителната индустрия, FIEC. Във форума ще участват инж. Светослав Глосов, председател на УС на КСБ, Томислав Дончев, вицепремиер по еврофондовете и икономическата политика, Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, Ивелина Василева, министър на околната среда и водите, Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община, инж. Лазар Лазаров – председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД, Мария Чакърова, директор на Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“. В конференцията ще се включат и Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР, Галина Василева, зам.-ръководител на УО на „ОПТТИ 2014 – 2020“, и Марта Петрова, съветник на министъра на околната среда и водите.

Предвижда се да бъдат обсъдени перспективите и възможностите за строителство през 2017 г. и напредъкът по оперативните програми. Ще се дискутира приложението на новия Закон за обществените поръчки. Основните моменти ще представи главният секретар на Агенцията по обществени поръчки Иво Кацаров. Ще бъде презентирана и работата на Информационната система за управление на средствата от ЕС  - ИСУН 2020 с акцент върху нововъведенията, които позволяват повече процеси по електронен път и улесняват обмена на документи както между кандидатите и бенефициентите, така и между органите на управление и контрол. 

Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет, ще изнесе презентация на тема „Намаляване на регулаторните режими и административната тежест – редуциране на корупционния риск при стартиране на бизнес“.

Очакванията са във форума да се включат над 150 представители от централната и местната власт, както и от водещи строителни компании.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай